Nová pobočka ARNIKY v Mostě pořádá další akci

„Jsem rád, že další pobočka ARNIKY vznikla v oblasti, kde potřebuje životní prostředí opravdu pomoci a přeji ARNICE Most mnoho štěstí v jejích aktivitách," komentoval vznik nové...

Koncert pro Nové Heřminovy

„Touto akcí se nechceme nijak hlasitě vymezovat proti zastáncům přehrady v Nových Heřminovech, chceme jen prostřednictvím ač nenápadných, přesto skvělých hudebníků upozornit na...

Průmysl a právo na informace o toxických látkách v Ústeckém kraji

"Náš průzkum lze brát jako prověrku, jak je průmysl připraven akceptovat požadavky právě schváleného zákona o integrované prevenci znečištění. Ten totiž zavádí i tzv. integrovaný...

Výstavba dálnice D3 zahájena tam, kde je zbytečná

Dopravní problémy na Táborsku způsobuje neřešená situace jižně od města mezi Táborem, Sezimovým Ústím a Planou nad Lužnicí. Situace severně od města je naopak dopravně...

ARNIKA brání neopakovatelné kouzlo starých Střešovic

Minulý týden Rada městské části Praha 6 nečekaně zrušila výběrové řízení na dlouhodobý pronájem střešovických domků ke kulturním účelům a rozhodla o vystěhování Dobročinného...

ARNIKA a 100 evropských organizací oslovují Václava Havla

Organizace z celého světa žádají evropské politické špičky, aby zavedly ve svých státech právo na informace o toxických látkách a obecné principy účasti veřejnosti na rozhodování...

Právo na informace o toxických látkách prošlo sněmovnou

Kampaň sdružení ARNIKA „Budoucnost bez jedů“ tak dosáhla významného úspěchu, zdaleka však nekončí. "Ještě zbývá dát registru podobu. Obáváme se, že bude náročné přesvědčit o...

Sdružení "Voda v krajině" chce najít nejlepší způsob protipovodňové ochrany na řece Opavě

“Důležité je, abychom dali krajským zastupitelům a vládě najevo, že existuje více rovnocenných možností protipovodňové ochrany, a že jsme ochotni se spojit, abychom našli účinné...

ARNIKA: NE obchodnímu centru v Podkrušnohorském zooparku!

Dotčené území zahrnuje téměř čtyři hektary (36 000 m2) zeleného porostu, ve kterém hnízdí více než 40 druhů ptáků a které poskytuje útočiště nezanedbatelnému množství jiných...

Vytunelovat Státní fond dopravní infrastruktury? Jak snadné! - Exkluzivní článek od Ing. J. Kubce, CSc.

Vytunelovat Státní fond dopravní infrastruktury? Jak snadné! Sloveso „vytunelovat“ není nijak hezké, v souvislosti s nepovedenými privatizačními kauzami je však – bohužel –...

Hra o vodní díla na Labi

Hra o vodní díla na Labi

V listopadu minulého roku se konalo v Ústí nad Labem veřejné projednání posudku dokumentace o vlivu vodních děl Malé Březno a Prostřední Žleb na Labi na životní prostředí. Nešlo...

Vodní díla na Labi - slušnost a transparentnost na cestě do Evropy

„Finanční náklady plánovaných staveb naprosto nejsou úměrné negativním vlivům na životní prostředí. Saská strana se bude snažit o získání podpory z Bruselu na modernizaci českých...

Vytunelovat Státní fond dopravní infrastruktury? Jak snadné!

Tento projekt vznikl již před desítkami let a předpokládal výstavbu nákladných energeticko-plavebních stupňů, které by z větší části hradila energetika a z menší části i doprava,...

Hra o vodní díla na Labi

Hra o vodní díla na Labi

V daném případě je však problém hlubší, než jednání naznačilo. Investor (Ředitelství vodních cest ČR) totiž předložil k posouzení „kompromisní“ variantu podle „zadání 99“, neboť...

Aktivisté ARNIKY zahajují svoji činnost na Mostecku

„Mostecko je oblastí s dlouhodobě ničeným životním prostředím a zvyšování veřejného povědomí o jeho ochraně je zde důležitější nežli v jiných regionech naší země. Jedním ze...

Občané Železné Rudy nesouhlasí se stavbou nové bobové dráhy

Nový rekreační areál má být umístěn na okraji Železné Rudy, v blízkosti stávajícího lyžařského vleku Samoty. Jeho součástí mají být budovy horní a dolní stanice lanovky,...

Senát podpořil úplné právo na informace o toxických látkách

PRAHA - Senát Parlamentu České republiky odhlasoval vrácení zákona o integrované prevenci znečištění sněmovně kvůli technickému problému sladění s projednáváním zákona o ovzduší....

Vodní díla na výjezdním zasedání vlády jenom populistickým krokem?

„Po předběžné orientační domluvě se sekretariátem ministra jsme byli připraveni předat ministru Schlingovi dalších více než 3000 dopisů z Německa a petiční archy Za záchranu...

Pošlete e-mail nebo fax ministrovi Kužvartovi s Vaším názorem na vodní díla na Labi

Do konce ledna by mělo padnout rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o výsledku procesu EIA (hodnocení vlivu staveb na životní prostředí) k plánované výstavbě vodních...

Zasadí se senátoři Mitlener a Malát o právo na informace?

"Reakce z okresů Nymburk a Kolín ukázaly ochotu vybraných podniků vyjít vstříc požadavkům na informace o toxických látkách. Například Infusia Hořátev anebo Lučební závody, a. s....

ARNIKA má na Děčínsku dobrovolníka roku 2001

Jako nejlepší dobrovolníci z 11 nominovaných byli za svou nezištnou činnost oceněni certifikátem nejlepšího dobrovolníka roku 2001 Pavel Měkuta z ČSOP Jižní Karolína, Ing....

Rekonstrukce Broumarské: občané a sdružení se odvolali

Stavební úřad Městské části Praha 14 vydal v průběhu prosince 2001 stavební povolení na tři etapy úprav Broumarské ulice, včetně úseku v těsném sousedství kostela sv....

Osud Labe v rukou vlády?

“V regionu už bylo rozhodnuto o výstavbě dálnice, modernizovala se železnice. V této situaci jsou vodní díla na Labi nejen ekologicky pochybná, ale především ekonomicky...

Dálnice D3: nesouhlas veřejnosti roste

Hlavním argumentem ŘSD pro výstavbu bylo tvrzení o tom, že z hlediska mezinárodních závazků je výstavba dálnice D3 nezbytná. Těžko však věřit tomu, že z celoevropského pohledu je...

Zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje podpořil petici Budoucnost bez jedů

Derner svoji podporu vyjádřil podpisem pod petici ARNIKY „Budoucnost bez jedů“. Připojil se tak k více než 7.250 signatářům této petice, mimo jiné i k 6 krajským zastupitelům a...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe