Čtyři thajské organizace získaly finanční prostředky na boj proti znečištění

25.2.2020 - BANGKOK / PRAHA | Tiskové zprávy
FOTO: freepik.com
Čtyři organizace zabývající se justicí v oblasti životního prostředí se sídlem v Thajsku obdržely finanční prostředky, které jim pomohou bojovat proti znečištění v jejich lokalitách. Jedná se o součást sub-grantového programu ekologických organizací Ecological Alert and Recovery Thailand (1; EARTH; se sídlem v Thajsku) a Arnika (2) financovaných Evropskou unií (3). Malé granty budou podporovat projekty zabývající se kontaminací vody a půdy, dopady na veřejné zdraví, protiprávními praktikami průmyslových znečišťovatelů a ochranou místních vodních zdrojů. Celková částka sub-grantového financování bude 22 500 EUR.

Cílem tohoto programu je zvýšit technické, provozní a řídící kapacity místních komunitních skupin financováním malých lokálních iniciativ v oblasti dohledu nad životním prostředím a zdravím a obhajoby práv veřejnosti na informace. Obdobným způsobem Arnika a EARTH již v minulosti podporovaly prostřednictvím fondů EU komunity v Prachinburi, Chonburi, Samut Sakhon a Loei. Všichni zmínění se podíleli na formování úspěšných a udržitelných aktivit a někteří dokonce dosáhli příznivých soudních výsledků týkajících se kompenzace za znečišťování vody.

Znečištění vody jako stále důležité téma

V letošním roce jsou programem malých grantů financovány čtyři environmentální organizace. Dvě z nich se budou zabývat kontaminací vody, jejím monitorováním a navrhováním vhodných opatření k ochraně místních vodních zdrojů. Jedná se o organizace Khon Phanom, působící v okrese Phanom Sarakham, a Surface Water Monitoring Network, aktivní ve třech okresech: Ban Khai, Pluak Daeng a Nikhom Pattana.

Veřejné zdraví a komunitní aktivismus

Další dva projekty, které získaly finanční prostředky, se budou věnovat otázkám veřejného zdraví a komunitního aktivismu. Organizace Huay Sua Ten and Khok Hin Khao Conservation Group slavila v minulosti úspěch v boji proti plánované továrně na tapiokový škrob v oblasti Khok Hin Khao, který měl za následek zastavení výstavby továrny. Nyní se organizace zaměří na řešení problémů veřejného zdraví, například návrhem proaktivního preventivního měření – bude usilovat o to, aby agentura veřejného zdraví prováděla u obyvatel krevní testy a aby k nim docházelo každoročně.

Organizace Community Organization of Nong Chumpol Nuea Subdistrict působí v jedné z cílových oblastí pro průmysl recyklace odpadu. Zaměří se na informování komunity o jejich právech, legislativě životního prostředí, nakládání s odpady, klimatické krizi a následcích změn klimatu. Organizace bude také sledovat protiprávní jednání továren a jejím cílem je lepší spolupráce všech sektorů v ochraně životního prostředí v této lokalitě.

Neregulovaný průmyslový rozvoj v Thajsku si vybírá svou daň na životním prostředí a zdraví komunit v blízkosti znečišťujících podniků. Česká nevládní ekologická organizace Arnika (program Toxické látky a odpady) již několik let spolupracuje s thajskou organizací EARTH, což umožňuje thajským komunitám zasaženým průmyslovým znečištěním připravovat vědecké podklady, rozšiřovat povědomí o škodách vznikajících na životním prostředí i lidském zdraví právě kvůli průmyslovému znečištění a podporovat firemní odpovědnost.


(1) Ecological Alert and Recovery Thailand (EARTH) je nezávislá nevládní organizace usilující o sociální a environmentální udržitelnost a spravedlnost v thajské společnosti. EARTH bedlivě sleduje politiku industrializace thajské vlády, průmyslové znečištění a neudržitelné vzorce spotřeby. Podporuje také spravedlnost v oblasti klimatu, řádnou správu věcí veřejných a odpovědnost vládních a mezinárodních agentur. Hlavním zájmem organizace EARTH je téma dopadu nebezpečných látek na ekosystémy, místní komunity a zdraví pracovníků. Více se dozvíte na adrese: http://www.earththailand.org/en/
(2) Česká nevládní organizace Arnika se zaměřuje především na ochranu přírody, toxické látky a nakládání s odpady a účast veřejnosti na rozhodování o otázkách životního prostředí. Za dobu své existence se Arnika stala významnou evropskou nevládní organizací v boji proti toxickým látkám a chemikáliím, nebezpečné kontaminaci životního prostředí i posilování a rozšiřování práv na informace o chemickém znečištění. Organizace spolupracuje s několika partnery po celém světě (např. v Ukrajině, v Arménii nebo v Bosně a Hercegovině), aby zajistila lepší a zdravější budoucnost co nejvíce lidem nezávisle na zeměpisné poloze.
(3) Tato aktivita je součástí projektu „Účast veřejnosti prostřednictvím občanské vědy a zdokonalení systému EIA“ financovaného Evropskou unií (EU) a spolufinancovaného Thajskou nadací na podporu zdraví (THPF) a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce – programu finanční pomoci podporující demokracii a lidská práva vycházející ze zkušeností České republiky se sociální transformací a demokratizací.

tha project

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu