Další černá stavba na řece Morávce - TZ Dětí Země, ARNIKY a Ochrany vod

1.11.2001 - OSTRAVA | Tiskové zprávy
Další černou stavbu na řece Morávce, tentokrát ve Vyšních Lhotách, v území navrženém pro vyhlášení NPP Skalická Morávka, objevili členové ostravského ekologického sdružení Ochrana vod. Proto podali 28. října podnět k České inspekci životního prostředí, v němž žádají o uvedení do původního stavu a potrestání viníka.
V rámci neoprávněných zásahů bylo provedeno prokopání štěrkového náplavu, odklonění proudnice nově prokopaným kanálem a odříznutí meandru. Tato místní úprava toku byla provedena, ačkoliv v dané věci nebylo vydáno žádné rozhodnutí ani vodoprávní povolení. Protože se jedná o stavební dílo, kterým byla změněna trasa toku, jeho příčný i podélný sklon a jsou tím ovlivněny do budoucna odtokové poměry, žádají ekologové nápravu. „Provedenou stavbou došlo k vážnému poškození životního prostředí a hrozí další vážné poškození, bude-li tok ponechán samovolnému vývoji v nově nastoleném nestabilním stavu,“ vysvětluje Vladimír Burda ze sdružení Ochrana vod. V toku se hojně vyskytují vranky pruhoploutvé, rak říční a další ohrožení živočichové, jejichž výskyt je touto úpravou ohrožen. Provedené úpravy spočívají v tom, že tok byl odkloněn do uměle vytvořeného kanálu a došlo ke zkrácení toku při zachování stejného výškového rozdílu, tedy ke zvýšení podélného sklonu. Průtok byl zkoncentrován mezi vysoké břehy a původní šířka zúžena. Popsané faktory jsou rozhodující pro nastartování zpětné hloubkové eroze v důsledku vysokého zatížení nestabilního dna při průtocích již kolem jednoleté vody. Tato eroze by zcela odřízla dosavadní štěrkové náplavy od toku, neboť v důsledku vzniklého kaňonu by nebyly tyto náplavy v dosahu povodňových průtoků a nebyly by přetvářeny. Jedinečný říční systém Morávky by navždy v dlouhém úseku zanikl. Provedené zásahy tedy přímo ohrožují existenci štěrkonosného toku, který má být pro svou jedinečnost v celoevropském měřítku chráněn. „Domníváme se, že každoročních rituálů, kdy někdo zasáhne neoprávněně do toku, Česká inspekce životního prostředí případ vyšetří, uloží pokutu, kterou Ministerstvo životního prostředí smete pod stůl, bylo již dost a je na čase hájit veřejné zájmy, za což jsou i ministerští úředníci placeni,“ tvrdí Burda. Neoprávněné zásahy na Morávce přitom nejsou prvním případem, v minulých letech objevili ekologové na Ostravsku přibližně dvanáct černých staveb. V roce 2000 upozorňovali například na neoprávněnou regulaci na Ostravici ve Frýdlantě nad Ostravicí či na neoprávněnou prohrábku koryta Tyry v Oldřichovicích. Letos v říjnu kromě nepovolené akce na Morávce objevili nepovolenou stavbu na řece Ostravice u Frýdku-Místku.
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu