Další informace o IRZ

Legislativa:

Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí (IRZ) a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci - části věnované IRZ

Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování
Nařízení Evropského parlamentu a Rady o E-PRTR č. 166/2006 Sb., kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek

Publikace o IRZ

Příručka pro aktivní občany ke stažení v pdf s přílohami v excelu (1, 2, 3)

Integrované registry znečišťování v jiných státech

Austrálie:
http://www.npi.gov.au/ (oficiální stránky)
Francie:
http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/
Japonsko:
http://www.prtr.nite.go.jp/index-e.html (oficiální stránky)
Kanada:
http://www.ec.gc.ca/pdb/npri/ (oficiální stránky)
http://www.pollutionwatch.org (stránky nevládních organizací)
Maďarsko:
http://eper-prtr.kvvm.hu/
Nizozemí:
http://www.emissieregistratie.nl/(v holandštině)
Norsko:
http://www.sft.no/bmi/(v norštině)
Švédsko:
http://www.naturvardsverket.se/kur/(ve švédštině)
USA:
http://www.epa.gov/tri (oficiální stránky)
http://www.scorecard.org (stránky nevládních organizací)
http://www.rtknet.org/ (stránky sítě nevládních organizací The Right-to-Know Network)
Velká Británie:
http://www.environment-agency.gov.uk/business/444255/446867/255244/

Mezinárodní úmluva o IRZ a evropský registr EPER

PRTR protokol:
http://www.unece.org/env/pp/prtr.htm
Stránky OECD o integrovaných registrech znečišťování:
http://www.oecd.org/document/62/0,2340,en_2649_34411_1913918_1_1_1_1,00.html
European Pollutant Emission Register (EPER):
http://www.eper.cec.eu.int/
Stránky organizace OSN - UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) o PRTR:
http://www.unitar.org/cwg/prtr/index.html

Články o IRZ

Integrovaný registr znečišťování
Integrovaný registr znečišťování a DEZA Valašské Meziříčí

Integrovaný registr znečišťování z pohledu veřejnosti