Kácení zasahující do jiného ochranného režimu podle zákona o ochraně přírody

Pokud je dřevina chráněna zákonem i jinak, typicky jako součást krajiny nebo jako památný strom, nestačí k jejímu kácení povolení či ohlášení podle § 8 zákona o ochraně přírody. Tyto dva ochranné režimy jsou na sobě nezávislé v tom smyslu, že pokud je vydána kvůli kácení výjimka ze speciálního ochranného režimu (souhlas, stanovisko), stále je možné nepovolit kácení podle § 8, pokud nejsou splněny zákonné podmínky tohoto ustanovení (zejm. vážný důvod ke kácení). Pokud je ale jiný akt nesouhlasný, nelze ani povolit kácení (umožnit oznámené kácení), protože ochrana v § 8 je obecnější a funkční a estetický význam dřeviny zahrnuje pochopitelně i tyto speciálně chráněné funkce.

Pokud rozhodnutí o povolení kácení (zejm. vyhodnocení všech funkcí dřeviny podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody) závisí na vyřešení této předběžné otázky, o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může úřad vyzvat žadatele o kácení, aby podal žádost o vydání výjimky z jiného ochranného režimu (§ 57 správního řádu). Do té doby může ve smyslu § 64 odst. 1 písm. c) řízení o povolení kácení přerušit. Pokud bude úřad povolující kácení podle § 8 zákona o ochraně přírody zároveň orgánem příslušným k vydání výjimky, může obě řízení ve smyslu § 83 odst. 4 spojit a vydat žadateli obě (několik) rozhodnutí společně.

Pokud bude oznámeno (§ 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody) kácení dřevin, kde lze důvodně předpokládat existenci jiné ochrany, musí úřad:

  1. ověřit, zda není dřevina chráněna i jinak podle zákona o ochraně přírody (hledat lze v elektronickém Ústředním seznamu ochrany přírody nebo oslovit Agenturu ochrany přírody a krajiny),
  2. informovat se na příslušném úřadě o vydání výjimky či jiného rozhodnutí (informace poskytne obecní úřad vyššího stupně či krajský úřad, resp. správa NP/CHKO) a
  3. pozastavit nebo zakázat oznámené kácení v případě, že chybí výjimka z jiného ochranného režimu.