en ru

Další zařízení na spalování odpadu pro Plzeňský kraj – občané je nechtějí, komerční společnost ano.

11.4.2012 - ČERNOŠÍN (TACHOVSKO) | Tiskové zprávy
V obci Černošín na Tachovsku se plánuje výstavba zařízení na plazmové zplyňování komunálních odpadů s roční kapacitou až 65 000 tun spáleného odpadu ročně.

Skupina lobbistů kolem nedávno založené firmy Energocentrum Černošín tlačí na zastupitele a obyvatele obce, aby souhlasili se stavbou zařízení pro spalování komunálních odpadů, respektive jejich plazmového zplyňování. Záměr je v přímém rozporu s Integrovaným systémem nakládání s odpady v Plzeňském kraji (ISNOP). Obyvatelé se záměrem nesouhlasí, zastupitelé jsou na vážkách. Místní se obávají svozu odpadu z okolních krajů nebo i z blízkého Německa (Černošín je vzdušnou čarou asi 30 km od hranic), stejně jako technické schopnosti zařízení spalovat i nebezpečný odpad.

V ČR doposud nefunguje žádný provoz plazmového spalování komunálního odpadu. Snahy o vybudování podobného zařízení se však objevily již několikrát. V roce 2007 se pokoušela firma PDI prosadit podobný záměr se stejnou technologií v obci Kosmonosy nedaleko Mladé Boleslavi. Narazila však na odpor zastupitelů i místních obyvatel a od záměru upustila.

V Plzeňském kraji je již rok vypracován Integrovaný systém nakládání s odpady (ISNOP), který určuje, jak s odpady v kraji nakládat. Koncovkou systému ISNOP je plán na stavbu spalovny komunálních odpadů v Chotíkově. Ani s touto variantou však nesouhlasí občané a občanská sdružení, která volají po větší podpoře recyklace, kompostování a předcházení vzniku odpadu. ISNOP v žádném případě nepočítá s dalším zařízením pro spalování komunálního odpadu ani v Černošíně, ani jinde v Plzeňském kraji, což Arnice potvrdil také vedoucí oddělení technické ochrany odboru pro životní prostředí krajského úřadu Plzeňského kraje Václav Liška.

„Sdružení Arnika nesouhlasí s výstavbou ani jedné z plánovaných spaloven odpadů v Plzeňském kraji, jak v Chotíkově, tak v Černošíně. Odpady v Plzeňském kraji se dají řešit lepším systémem třídění a zvýšením kapacit pro jejich recyklaci a v případě bioodpadů kompostováním či zpracováním v bioplynových stanicích," vysvětlil stanovisko Arniky Matěj Man, vedoucí kampaně „Nespaluj, recykluj!".

Zastupitelstvo obce Černošín mělo v pátek 29. března projednat žádost Energocentra o souhlas se stavbou plazmové spalovny v katastru obce. Na základě letákové výzvy místních občanů se zastupitelstva zúčastnila také asi stovka místních obyvatel, kteří jednotně vyjádřili nesouhlas se stavbou plazmové spalovny ve své obci. „Zastupitelstvo odhlasovalo vyškrtnutí bodu k žádosti Energocentra z programu jednání pro nedostatek informací občanům o záměru a pro odpor veřejnosti. Podklady pro jednání nám byly poskytnuty v předvečer zastupitelstva, firma se prezentuje na internetu, ale na dnešní jednání zástupci firmy nepřišli. Akorát na zastupitele vyvíjí tlak a žádají o rychlé projednání svého záměru. Takový postup se nám nelíbí," komentuje situaci v obci místostarosta obce Vladimír Turek.

„Z patentní dokumentace technologie firmy Solena CZ, která by měla být dodavatelem plazmového reaktoru a příslušenství, plynou některá znepokojující fakta: zařízení je technicky schopné kromě komunálního odpadu spalovat také odpad nebezpečný, i s celými sudy či kontejnery, kapalný nebezpečný odpad může být do reaktoru dokonce přímo vstřikován. Plazmové spalování je extrémně náročné na vstupní energie. Nastartování reakce spotřebuje obrovské množství energie, stejně jako udržení toku plazmy, jež může spotřebovat až ¼ energie, kterou zařízení vyprodukuje," řekl Matěj Man.

„Snažíme se politikům i občanům ukázat, kudy by se mohlo vydat odpadové hospodářství bez toho, aby cenné suroviny končily v reaktorech či pecích spaloven a tím byly znehodnoceny pro málo efektivní výrobu energie. Existuje mnoho příkladů zemí, regionů nebo obcí, které se vydaly cestou větší podpory recyklace, kompostování a prevence vzniku odpadu. Je pravda, že v zemích EU se odpad spaluje. Tady je ale potřeba se podívat, kolik jednotlivé země dokážou vytřídit. Je žádoucí se prvně zabývat podporou systémů recyklace, tak jako v jiných státech, a ne prvně podpořit spalovny a pak říkat, že už není co recyklovat, protože je potřeba krmit spalovny, tak jako se to může stát u nás," doplnil Man.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu