Dar ze závěti považuje 58% seniorů za správnou věc

25.6.2014 - ČR / PRAHA | Tiskové zprávy
Závěť pomáhá
Sedmnáct českých dobročinných organizací se spojilo, aby propagovaly mezi českými dárci možnost daru ze závěti. Pro kampaň„Závěť pomáhá“ vznikla nová webová stránka, která mapuje právnické otázky v této oblasti. Na www.zavetpomaha.cz jsou shromážděny i trendy a statistiky ze zahraničí, příběhy českých dárců, nejčastější mýty a dnes zveřejněný výzkum, podle kterého dar ze závěti považuje 58% seniorů za správnou věc. Za iniciativou stojí koalice Za snadné dárcovství.

V zahraničí je dar ze závěti rozšířený jev. Například ve Velké Británii takto daruje každý rok přes 100 000 lidí celkově více než 2 miliardy liber. Podle průzkumů se většinou jedná o ženy, které za svého života dobročinnou organizaci podporovaly ať již formou darů, nebo například dobrovolnictvím. V Čechách je trend jiný. Pokud v ČR nemáte dědice a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. V minulých letech tak státu propadlo bezmála 150 milionů korun ročně.
„Abychom lépe porozuměli, jak v Česku lidé otázku závětí vnímají, provedli jsme hloubkové rozhovory se 160 seniory v Praze a Hradci Králové. Velkým překvapením pro nás bylo, že většina seniorů nepovažuje toto téma za tabu. Za vhodnou formu pomoci závěť dokonce považuje 58% respondentů. Zaznamenali jsme zde však významné rozdíly mezi Pražany a obyvateli Hradce Králové. Zatímco s myšlenkou odkazu v závěti se ztotožňuje nebo spíše ztotožňuje 74% respondentů z Prahy, v Hradci Králové to bylo jen 42% respondentů. Výsledky jsme dnes zveřejnili na www.http://zavetpomaha.czpro-media/,“ uvádí mluvčí kampaně Tomáš Vyhnálek z organizace Člověk v tísni.
Na webových stránkách www.zavetpomaha.cz je podrobně rozebrána legislativa, která se v letošním roce změnila. Vedle závěti je možno své majetkové poměry uspořádat například dědickou smlouvou nebo odkazem.  Odpovězeny jsou i nejčastější dotazy, se kterými se pracovníci Koalice za snadné dárcovství setkaly. Jedná se například o společné jmění manželů, neopominutelného dědice a poplatky za sepsání závěti. Nesmírně pozitivní částí je kapitola příběhů českých dárců, kteří se již pro tuto formu darování rozhodli.
Chceme upozornit českou veřejnost, že dar ze závěti je jinde ve světě vnímán jako přirozené pokračování podpory neziskových organizací. I proto se heslem kampaně stal slogan „Pomáhám za života, budu i po něm. Je to přirozená cesta, jak pokračovat v dobrých skutcích.
První věta webu jasně definuje, že neziskovky vybízejí k tomu, aby sepsáním poslední vůle dárci zabezpečili především svou rodinu i své blízké. Teprve poté je čas díky daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace. Jedná o témata velice citlivá a osobní. Chceme k nim proto přistupovat s opatrností, nakládat s ním s citem, důstojností a velkou dávkou empatie,“ řekl Jan Gregor, předseda koalice za snadné dárcovství.
„S dary ze závěti se v Česku setkávám již několik let. Při osobním jednání s takovými dárci mě vždy překvapí, jakou úlevu a pocit klidu v nich rozhodnutí vypořádat svoje majetkové poměry vyvolává. Nejčastěji se jedná o dárce, kteří znají konkrétní dobročinnou organizaci a jsou jasně rozhodnuti, jakou část majetku chtějí předat svojí rodině a jakou část neziskovce.“ doplnil Tomáš Vyhnálek.

Zajímavosti

 • Pokud v ČR nemáte dědice a nezanecháte závěť, dědí po vás stát. V minulých letech tak státu propadlo bezmála 150 milionů korun ročně.
 • 70 % odkazů v závěti zanechají ženy, které nemají děti, nebo jsou jejich děti již dostatečně zajištěny.
 • Ve Velké Británii odkázali lidé v roce 2012 přes 2 miliardy liber na charitu.
 • Ve Spojených státech darují lidé v závětech charitám více peněz, než všechny americké firmy.
 • 8 % Američanů zanechá dar pro charitu v závěti. Často se jedná o dárce, kteří vybranou organizaci podporovali i za svého života.
 • 74 % Britů podporuje různé charity a 35 % uvedlo, že by vedle své rodiny a přátel mysleli v poslední vůli i na dar dobročinné organizaci. V praxi to udělá 7 % Britů.
 • Typickým dárcem závěti jsou lidé, kteří za svého života podporovali charitu dary a dobrovolnictvím.
 • Ve Velké Británii, USA či Kanadě sepíše závěť více než polovina obyvatel, což je dáno tradicí i odlišným právním prostředím než je v ČR.
 • Podle  výzkumu profesora Jamese Russella z USA se lidé, kteří sepíšou závěť ve prospěch dobročinné organizace, dožívají vyššího věku, než zbytek populace.  
 • Ve Velké Británii je 8 psů milionářů (v Librách), 3 kočky a 1 papoušek – díky fondům zřízeným odkazem v závěti.
 • Ve Spojených státech se nechalo zmrazit a hibernovat 194 lidí. Ostatní raději než sebe sama věnují budoucím generacím dar ze závěti.
 • Při myšlení o závětech se aktivizují jiné části mozku, než při myšlence na normální dar

Klikněte pro studii a více informací >>

 • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí