2008
Vedoucí děčínské pobočky Kamil Repeš diskutuje s Miroslavem Samlerem z ODS o budoucnosti cyklostezek v Děčíně. V rámci Evropského týdne mobility a Dne bez aut jsme promítali  dokument film „Co s ulicí?", který zkoumá prostředí New Yorku od doby před příchodem automobilů až dodnes a nabízí zajímavé srovnání s evropskými metropolemi. Po filmu proběhla diskuze o možnostech a rozvoji cyklistické dopravy v Děčíně, jíž se zúčastnil náměstek primátora Miroslav Samler.
2007
Happening se smrtkou v ulicích Děčína. V září jsme se aktivně zúčastnili Dne bez aut. Společně s dalšími organizacemi jsme uspořádali dopravní soutěže pro děti a happening, při kterém postava smrtky varovala řidiče v děčínských ulicích před bezohlednou jízdou. Během happeningu jsme řidičům a chodcům rozdávali letáky vysvětlující význam Dne bez aut a zásady udržitelného stylu života.
2006
Po skončení demonstrativní jízdy městem byla i příležitost k debatě. V rámci 30 dní pro neziskový sektor jsme v městské knihovně uspořádali Cykloworkshop o budoucnosti cyklistické dopravy ve městě. Jako host se akce zúčastnil zpracovatel cyklistické studie pro Děčín architekt Ivan Lejčar. Zúčastnili jsme se jednání koordinační skupiny „Zdravotně a mentálně postižení", kde jsme předložili návrh harmonogramu realizace cyklotras v Děčíně. Den bez aut jsme oslavili tradiční cyklojízdou, která vzhledem k chystaným komunálním volbám proběhla pod heslem „Volte cyklostezky!".
2005
Martin Zíka z Děčínské koalice pro pěší a cyklistickou dopravu promlouvá k účastníkům cyklojízdy. Vyzvali jsme radnici, aby se v rámci "Synergického efektu 2006" prioritně zaměřila na řešení vnitroměstské cyklistické infrastruktury, a to i v centrálních částech města. Na Den bez aut jsme uspořádali spolu s Děčínskou koalicí pro pěší a cyklistickou dopravu První děčínský den pro cyklostezky. V rámci dne jsme předali starostovi petici s více než tisícovkou podpisů občanů požadujících výstavbu cyklotras a cyklostezek.
2004
Demonstrace za cyklostezky před městkým úřadem.   V roce 2004 jsme během akcí ke Dni bez aut zahájili petici požadující výstavbu cyklotras podle programu schváleného děčínským zastupitelstvem, protože skutečné práce se ani přes schválení závazného programu od roku 2003 nerozběhly. Arnika ve spolupráci sDěčínskou koalicí pro pěší a cyklistickou dopravu shromáždila přes tisícovku podpisů a petici v roce 2005 předala starostovi Děčína a zastupitelstvu.
2003
Zakončení cyklokarnevalu v prostoru děčínské tržnice. Během roku jsme společně s Děčínskou koalicí pro pěší a cyklistickou dopravuuskutečnili veřejnou sbírku, která měla urychlit výstavbu dopravního hřiště. Sbírka probíhala v ulicích města a na několika základních a mateřských školách formou prodeje benefičních samolepek. Po několikaleté kampani schválilo zastupitelstvo v listopadu 2003 Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek v Děčíně. Schválením dokumentu se město zavázalo, že každoročně vyčlení na výstavbu a zřizování cyklostezek přibližně 15 miliónů korun.
2002
Cyklojízda Děčínem - s dominantou zámku za zády. Rok 2002 jsme věnovali rozsáhlé informační kampani o výhodách používání jízdního kola pro cesty po městě. Podnítili jsme vznik Děčínské koalice pro pěší a cyklistickou dopravu, která prosazuje potřeby chodců a cyklistů ve městě. Hlavním výstupem kampaně byla „Studie hlavních cyklistických tras v Děčíně", kterou vypracoval architekt Ivan Lejčar, a která se stala prvním krokem ke zřizování sítě cyklistických stezek v Děčíně.
2001
Děti malovaly svojí cestu do školy. Akce byla zajímá tím, že se odehrávala pod širým nebem na Masarykově náměstí. Naše aktivity směřující ke zlepšení dopravní situace v Děčíně jsme odstartovali v roce 2001. V rámci projektu „Bezpečná cesta do školy"jsme uspořádali anketu mezi žáky základních škol, která zmapovala kritická místa před školami a při cestě dětí do nich. Výsledkem byly dopravním odborníkem vypracované návrhy opatření pro zvýšení bezpečnosti dětí. Studii jsme předali městské radě a zastupitelstvu.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha