decin-mesto-pro-zivot Usilujeme o udržitelný rozvoj Děčína a jeho okolí. Naším cílem je oživení města s důrazem na ochranu životního prostředí a uplatnění progresivních urbanistických principů do plánování města.

Od počátku se zaměřujeme převážně na oblast dopravy, která je z hlediska kvality života ve městě a životního prostředí klíčovou. Prosazujeme větší podporu pěší, cyklistické a veřejné dopravě. Usilujeme o vytvoření takových podmínek, které umožní, aby se ekologické druhy dopravy staly rovnocennou alternativou k dopravě automobilové.

Vedle udržitelného směřování dopravy prosazujeme ochranu zelených ploch a míst k relaxaci ve městě, jako jsou parky a lesoparky, pěší zóny, dětská hřiště a další, a zakládání nových takových ploch.

Třetí oblastí, kterou se zabýváme, je odpadové hospodářství města. Podporujeme strategii rozšiřování třídění odpadu na „nové“ komodity (např. bioodpad, železo a další) a jeho další využití.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha