Dekontaminace bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech začala

5.10.2010 - KLATOVY | Tiskové zprávy
Dekontaminace bývalého skladu pesticidů
Po téměř šestnácti letech snahy restituentů začíná nyní dekontaminace někdejších hospodářských budov v Klatovech – Lubech, které po znárodnění sloužily jako sklad nebezpečných pesticidů.
V těchto dnech již naplno běží přípravné práce na dekontaminaci bývalého skladu pesticidů v Klatovech – Lubech, kterou provádí společnost Dekonta na základě projektu schváleného v Operačním programu Životní prostředí (1). Stalo se tak po téměř šestnácti letech snahy majitele areálu Václava Rychtaříka a jeho rodiny a sedm let od doby, kdy do případu vstoupilo sdružení Arnika (2). Jak prokázala riziková analýza zpracovaná v roce 2008 a předchozí analýzy zadané Arnikou (3), je bývalý sklad kontaminován pesticidy v míře značně přesahující limity pro nutnou dekontaminaci zemin a stavebních konstrukcí stanovené Ministerstvem životního prostředí ČR a mezinárodními úmluvami. „Bez Arniky by se nám vyčištění skladu asi nepodařilo nikdy dosáhnout. Trvalo to sice déle, než jsem si myslel, ale nakonec se to povedlo,“ vyjádřil své pocity Václav Rychtařík.

„Zahájení dekontaminace považujeme za úžasný krok k ochraně životního prostředí Klatov a současně za úspěšný závěr naší několik let trvající kampaně. Nikdy by se tak nestalo nebýt pomoci ze strany Plzeňského kraje a jmenovitě jeho bývalého radního doc. MUDr. Borise Kreuzberga,“ zhodnotil cestu k úspěsnému završení několikaleté kampaně Arniky vedoucí jejího programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík.

Bývalý sklad pesticidů, který v restituci získala zpět rodina Rychtaříkových, byl ve 2. polovině minulého století kontaminován dnes již většinou zakázanými pesticidy, především lindanem (4) a DDT (5), ale také celou řadou dalších pesticidů a ropnými látkami. V České republice existovalo takových míst více, pravděpodobně v každém z okresů přinejmenším jedno. Příkladem takového místa může být domek zvaný „Jedárna“ na hradě ve Strakonicích, který na svoji dekontaminaci ještě stále čeká (6).

Václav Rychtařík se na Arniku obrátil v roce 2003 po marném boji s úřady a nástupnickou organizací státních podniků (7), které sklad a přípravnu pesticidů provozovaly a způsobily tak jeho kontaminaci. Sdružení Arnika v letech 2003 - 2007 získalo na postupně zadávané analýzy kontaminace skladu a jeho okolí řadu grantů od různých nadací. Kromě chemických analýz však byly součástí kampaně Arniky i schůzky s politiky, úředníky, odborníky, zadávání studií a petiční akce, kterou v roce 2007 podepsalo 823 lidí (8).¨

„Zahájení dekontaminace skladu v Lubech je samozřejmě i zásluhou těch, kteří se v létě roku 2007 nebáli podpořit naši petiční akci "Klatovy bez DDT", která pak pomohla prosadit zpracování rizikové analýzy zadané krajem. Chtěl bych jim jménem Arniky poděkovat, že se nebáli vyjádřit svůj názor, a současně na tomto případě ukázat, že petice mohou pomoci měnit věci k lepšímu,“ řekl Petrlík.

Od uzavření rizikové analýzy v roce 2008 už byla další snaha o získání dotace na projekt na bedrech pana Rychtaříka a odborníků ze Státního zdravotního ústavu v Ostravě, kteří mu pomáhali se sepsáním žádosti na Operační program Životní prostředí, a na Dekontě. Právě Dekonta zpracovala projekt a musela vše dotáhnout až k nynějšímu zahájení dekontaminačních prací.

Poznámky pro redaktory:

(1) Oficiálním i skutečným datem zahájení přípravných prací pro dekontaminaci bylo 22. září 2010. Dotaci z Operačního programu Životní prostředí schválil v březnu 2010 tehdejší ministr životního prostředí JUDr. Jan Dusík na základě doporučení Řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí společně se 14 dalšími projekty na sanace starých ekologických zátěží.

(2) Viz stručnou historii případu v příloze k této tiskové zprávě. Souhrnné informace o případu prezentuje sdružení Arnika na webových stránkách tzv. horkého místa kampaně Budoucnost bez jedů: http://klatovyluby.arnika.org/. Fotografie z průběhu celé kampaně Arniky najdete zde:

/sklad-pesticidu-v-klatovech-lubechfotogalerie.

(3) Shrnutí analýz najdete ve studii zpracované RNDr. Alicí Dvorskou zde:

/sklad-pesticidu-v-klatovech-lubechje-treba-posoudit-rizika-plynouci-z-ekologicke-zateze-v-klatovech-lubech-potvrdila-studie

(4) Lindan - organochlorový pesticid, který se dříve vyráběl i v České republice ve Spolaně Neratovice a široce se zde používal především k moření semen na ochranu před půdním hmyzem. Dnes je již pro aplikaci na zemědělských kulturách zakázán. Chemicky se jedná o gama izomer hexachlorcyklohexanu. Dodnes se vyrábí v Indii a Číně. Dlouhodobé působení lindanu je spojováno s poškozením nervové soustavy, narušením hormonálního systému člověka či se zvětšením jater. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Více informací viz /chemicka-latka?x=307008.

(5) DDT (dichlordifenyltrichloretan) - dříve široce využívaný insekticid. Vyráběl se mimo jiné také ve Spolaně Neratovice. DDT bylo sice v bývalém Československu zakázáno používat od roku 1974, ale ještě několik let se používalo například při likvidaci vši vlasové a velké zásoby ho zůstaly ve skladech pesticidů. Hodnoty naměřené v Klatovech - Lubech napovídají, že se zřejmě skladovalo i zde. DDT je možným karcinogenem pro lidi. Poškozuje játra a může zapříčinit jejich rakovinu. Způsobuje dočasné poruchy nervového systému. Poškozuje reprodukční systém. DDT je na seznamu látek zakázaných Stockholmskou úmluvou, kterou ratifikovala také Česká republika. Více informací viz: /chemicka-latka?x=288350.

(6) Viz http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/st_20100905_jedarna_porad_nic.html

(7) Proagro (www.proagro.cz/), dříve Agrochemický podnik Klatovy (ACHP)

(8) Petici „Klatovy bez DDT“ podepsalo během krátké doby 823 lidí a Arnika ji 31. července 2007 předala zastupitelstvům Plzeňského kraje a města Klatovy – viz tiskovou zprávu Arniky ze 31. července 2007: /sklad-pesticidu-v-klatovech-lubechje-treba-posoudit-rizika-plynouci-z-ekologicke-zateze-v-klatovech-lubech-potvrdila-studie

Více o případu včetně jeho stručné historie na stránkách tzv. horkého místa Klatovy - Luby

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu