Kampaň Města pro život - Děkujeme dárcům

eea-and-norway   NROS

Kampaň Města pro život byla podpořena z prostředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu, prostřednictvím Blokového grantu Nadace rozvoje občanské společnosti.

MZP VIA open-society-fund-praha
GreensEFA-EN CEETrust

Kampaň dále podpořilo podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace VIA pro místní iniciativy prostřednictvím Trust for Civil Society in Central and Eastern Europea poslanecká skupina The Greens / European Free Alliance v Evropském parlamentu.

Konkrétní aktivity, vyjádření a publikace Centra pro podporu občanů nemusejí vyjadřovat názory dárců.

 

Děkujeme za spolupráci

Simona Albrechtová • Zuzana Drhová • Karen Fortuin • Anna Frajtová • Simon Bush • Michael Cramer • Elan Fessler • Vlado Milunić • David Hammerstein-Mintz • Gisela Kallenbach • Jan Losenický • Jakub Němeček • Věra Macková - VM Tisk • Karel Maier • Radka Pešoutová • Ondřej Petrlík • Jan Pokorný • Eva Schallerová • Helena Šímová • Radim Šrám • Petr Vacek • Jiří Vanžura • Bas van Vliet • Grietje Zeeman