Den biodiverzity připomíná unikátní přírodu, kterou by jez na Labi zničil

22.5.2018 - ÚSTÍ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Pohled na Labské údolí
Foto: commons.wikimedia.org
Arnika u příležitosti Mezinárodního dne přírodní rozmanitosti upozorňuje na to, že česká příroda výstavbou labského jezu přijde o evropsky významné území, které je domovem mnoha vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Podporovatelé stavby navrhují, aby se cenné druhy přestěhovaly na nově vytvořená stanoviště. Podle studie Masarykovy univerzity v Brně jde o nesmysl. Otázkou zůstává, jak se ke kompenzacím vyjádří Ministerstvo životního prostředí.

Autoři Koncepce vodní dopravyi i experti posuzující vliv jezu se shodují, že plavební stupeň zlikviduje cenné štěrkopískové náplavy. Na nich žije přes 200 rostlinných druhů, z toho 37 patří mezi ohrožené rostliny, například drobnokvět pobřežní. Podle odborníků na ochranu přírody jsou návrhy na přestěhování nevyzkoušené, neprokazatelné a přestěhování ohrožených druhů je tudíž nemožnéii. Česká republika by tak porušovala vlastní zákon o ochraně přírody a krajiny i evropskou legislativu na ochranu lokalit Natury 2000.

„Labské bahnité náplavy mají jiný charakter, než jejich zbytky na ostatních českých a moravských řekách. Jedinečné jsou také svou rozlohou a tím, jak je řeka vytváří a modeluje. Byla by mezinárodní ostuda, pokud bychom je nedokázali ochránit,“ říká Mgr. Eva Volfová, soudní znalkyně v oboru ochrana přírody, která se sledováním biologicky cenných lokalit v údolí Labe zabývá dlouhodobě.

Lidé mohou přispět k ochraně Labe před betonem podpisem výzvy Živé Labe

„Letos si na den biodiverzity připomínáme 25. výročí podepsání Úmluvy o ochraně biodiverzity, která má za cíl chránit přírodní bohatství Země v celé jeho šíři druhů, genů i ekosystémů. Jestliže jej přestaneme chránit, rozmanitost, která je hnacím motorem celé naší společnosti, se zcela vytratí. Labské údolí je jedinečné a jako takové jej musíme zachovat pro budoucí generace,“ říká Nikol Krejčová z Arniky.

Mezinárodní den biodiverzity upozorňuje na důležitost ochrany druhové rozmanitosti a vyzývá k zastavení úbytku rostlinných a živočišných druhů na naší planetě.i Schválení Koncepce pro vodní dopravu je možné pouze, pokud Ministerstvo životního prostředí připraví kompenzační opatření poškozené evropsky významné lokality Natury 2000. Více v tiskové zprávě Arniky Budoucí vláda plánuje postavit jez na Labi i přes kritiku odborníků

ii Tzv. kompenzační opatření jsou trvale odmítána odborníky, včetně tvůrců studie Komparativní výzkum bahnitých říčních náplavů řeky Labe s dalšími řekami v České republice.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu