Den Země připomene unikátní přírodu kolem Labe, kterou vláda odmítá chránit

20.4.2018 - PRAHA | Tiskové zprávy
Labské náplavy jsou z hlediska výskytu chráněných druhů nejcennější
Foto: archiv Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Česká vláda stále nechce chránit cennou přírodu kolem Labe jako celek i přes hrozbu pokut od Evropské komise nebo odejmutí dotací. Na ochranu čekají štěrkopískové náplavy, které jsou z hlediska přítomnosti ohrožených druhů nejvýznamnější. Politici však dávají přednost stavbě jezu, který území nenávratně zničí. Lidé už proti stavbě jezu a za ochranu cenné přírody kolem Labe protestují peticí na www.zivelabe.cz.  

„Labské bahnité náplavy mají jiný charakter, než jejich zbytky na ostatních českých a moravských řekách. Jedinečné jsou také svou rozlohou a tím, jak je řeka vytváří a modeluje. Byla by mezinárodní ostuda, pokud bychom je nedokázali ochránit,“ říká Mgr. Eva Volfová, soudní znalkyně v oboru ochrana přírody, která se sledováním biologicky cenných lokalit v údolí Labe zabývá dlouhodobě.

Náplavy dodnes nebyly vyhlášeny součástí chráněné lokality Porta Bohemica v síti Natura 2000. Kromě nich by měla být vyhlášena i celá lokalita na labském břehu Louky u Přelouče, kde vláda plánuje stavbu plavebního kanálu. Zařazení lokalit do této celoevropské sítě Natury 2000 je povinností české vlády a za její nesplnění hrozí ze strany Evropské komise visí pokuty nebo odejmutí dotací.

Labské náplavy jsou v současné době domovem přes 200 rostlinných druhů, z toho 37 patří mezi ohrožené rostliny, například drobnokvět pobřežní. Autoři návrhu koncepce vodní dopravy i experti posuzující vliv jezu se shodují, že plavební stupeň cenné štěrkopískové náplavy zlikviduje.

„Arnika s odborníky poukazuje na jedinečnost biotopů labského údolí. Zde by jednoznačně měla mít příroda přednost před betonem,“ doplňuje Jana Vitnerová z Arniky.

Na neděli 22. dubna připadne svátek Den Země, kdy si připomínáme křehkost ekosystému Země a dopady ničení životního prostředí. V této souvislosti je plánovaná stavba jezu na Labi diskutovaným tématem. Údolí Labe domovem mnoha chráněných druhů, například bobra evropského nebo drobnokvětu pobřežního. Řekou a jejími přítoky migrují desítky druhů ryb, přičemž stavbou budou nejvíce ohroženi lososi a úhoři. 

Losos obecný je chráněný druh, zahrnutý do soustavy Natura 2000. Na jeho návrat do českých řek už byly vynaloženy milióny korun. Úhoři jsou již dnes vzácní natolik, že jejich populaci chrání zvláštní evropská směrnice. Znamenal by také podstatnou překážku pro návrat lososů do českých řek a zamezil jejich rozmnožování. Migraci ryb mají sice umožnit rybí přechody stavěné na nezdolatelných překážkách, ale za cenu vysoké úmrtnosti, protože přes ně propluje pouze kolem 20 % jedinců.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu