Dětské vlhčené ubrousky Freshmaker® mega pack Baby wet pipes with cream


Země původu: Turecko
Prodejce: TA & VA s.r.o., Haškova 948/28, 460 06 Liberec 6, IČ: 27340708 (provozovna: Top Market, Partyzánská 2992, 471 01 Česká Lípa)
Zjištěná závada:

Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky

§ 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických prostředcích pro děti ve věku do 3 let, které se neoplachují (s výj. deodorantů a antiperspirantů) zakázána v příloze 6 část 1 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 56), a to IPBC (3-Jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát) (CAS 55406-53-6).

Zdroj:

Na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky