Dětský lékařský set „Doctor Medical Kit“


Země původu: Čína
Výrobce: SHANTOU HEXING PLASTIC TOYS INDUSTRIAL CO. LTD., NORTH TASHAN RD., CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG
Prodejce: Xuan Thang Bui, Mšenská 3924/10, 466 04 Jablonec nad Nisou – Mšeno nad Nisou, IČ: 49829777
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje DEHP v průměrném množství 0,90 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-detsky-lekarsky-set-%E2%80%9Edoctor-medical-kit%E2%80%9C_9031_880_1.html

Datum upozornění: 30.4.2014Arnika v zahraničí