Dětský lékařský set „my doctor play-toy-set“


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Van Thang Ngo, Vaněčkova 13, 468 22 Železný Brod, IČ: 26078686
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje DEHP v průměrném množství 2,15 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-detsky-lekarsky-set-%E2%80%9Emy-doctor-play-toy-set%E2%80%9C_9029_880_1.html

Datum upozornění: 30.4.2014Arnika v zahraničí