en ru

DFI Europe, s.r.o.

Praha - Hostivice | Kauzy - IRZ | Aktualizováno 1.2.2018
Firma se zabývá výrobou polystyrenových potravinových obalů. DFI Europe je dceřinou společností americké společností Detroit Forming Inc a v Evropě působí od roku ložená v roce 1999. Evropská sekce se specializuje na výrobu polystyrenových potravinových obalů. 

Podnik je významným zdrojem emisí styrenu do ovzduší. V roce 2013 vypustili 2680 kg této látky. V dalších letech došlo pak k poklesu. Za rok 2014 to bylo zhruba 1000 kg, a v roce 2015 pak 1280 kg styrenu.

Dne 12. 7. 2014 došlo v podniku k havárii, při kterém došlo k úniku odpadních kapalin z výroby do dešťové kanalizace a následnému vyplavení na povrch. Voda v dešťové kanalizaci a zemina byly kontaminovány organickými látkami, přičemž kromě styrenu byly nalezeny i další organické látky, které vznikají při úpravě polystyrenu – např. benazldehyd, xylen, ethylenbenzen. (zdroj: Hostivický měsíčník, ročník 41, září 2014). 

Poznámka: Polystyren patří spolu s PVC k nejkontroverznějším materiálům přicházejícím do styku s potravinami. Stejně jako PVC v minulosti nechvalně proslulo díky uvolňování toxických změkčovadel, panují obdobné obavy z uvolňování styrenu z polystyrenových vaniček chladírenských výrobků a jednorázových fastfoodových obalů. K vyššímu uvolňování styrenu z potravinových obalů může dojít při teplotě nad 60°C a pokud potravina obsahuje alkohol nebo tuky. Navzdory existujícím obavám z použití polystyrenu v potravinářství stále nedošlo k jeho legislativnímu omezení. Na spotřebiteli tedy zůstává rozhodnutí, zda si horkou kávu nebo oběd s sebou nechá zabalit právě do polystyrenu nebo zvolí jistější alternativu.   

Adresa: Čsl. armády 1053, 253 01 Hostivice

Web: http://dfi-europe.cz/