Dioxinové zamoření okolí Spolany přesahuje běžné hodnoty

28.3.2003 - PRAHA/NERATOVICE | Tiskové zprávy
Ekologické organizace Greenpeace a Arnika přivítaly, že ministerstvo životního prostředí (MŽP) konečně zpřístupnilo veřejnosti souhrn analýz znečištění okolí Spolany Neratovice dioxiny a polychlorovanými bifenyly (PCB) a ztotožňují se s většinou zveřejněných doporučení (1). Na rozdíl od MŽP obě organizace považují zveřejněné výsledky za potvrzení obav z vyšší kontaminace okolí Spolany dioxiny v porovnání s jinými oblastmi.
Samotná zpráva expertů např. uvádí, že „celková suma 7 kongenerů PCB překročila limit vyhlášky č. 13/1994 v případě všech hodnocených sedimentů“, avšak závěr publikovaný ve včerejší tiskové zprávě MŽP je s tímto zjištěním v rozporu. „Koncentrace dioxinů v půdách a v sedimentech v okolí Spolany jsou jednoznačně vyšší než hodnoty naměřené v jiných místech ČR. Výsledky z okolí Spolany přesahují nejen tzv. pozaďovou koncentraci, ale i průměrné hodnoty zjištěné ve zlínské či berounské průmyslové aglomeraci. Také v okolí cementárny v Mokré je množství dioxinů v půdě o jeden až dva řády nižší. V případě sedimentů jsou všechny koncentrace z okolí Spolany vyšší než hodnoty zjištěné na tzv. pozaďové lokalitě v Košeticích, na Zlínsku či Berounsku.,“ konstatoval RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. (2,3) „Už v listopadu 2002 jsme ve vzorcích slepičího vejce a v tkáni kachny z Libiše (obec přiléhající ke Spolaně Neratovice) nalezli koncentrace dioxinů a PCB mnohonásobně přesahující platné evropské limity. Považuji za nezodpovědné, pokud státní orgány dodnes neodebraly další vzorky a nepřijaly opatření k ochraně zdraví místních lidí,“ prohlásil MUDr. Miroslav Šuta, expert Greenpeace pro toxické látky a dodal, že hlavní hygienik již v listopadu 2002 slíbil okamžité vyslání expertů, ale studie žádné výsledky neobsahuje. „Místní obyvatele spíše než množství dioxinů v dávno odteklé labské vodě zajímá, co obsahují jimi chované slepice či králíci. Ze studie se však bohužel nedozví, zda je mohou bez obav konzumovat, ani kdo jim nahradí případnou škodu, pokud je maso zvířat zamořené,“ zdůraznil Šuta. (4) Organizace Arnika a Greenpeace dlouhodobě usilují o zabezpečení toxického zamoření Spolany před úniky toxických látek do životní prostředí a o bezpečné vyčištění zamořených pozemků a budov. Při povodni v srpnu 2002 byl areál Spolany zaplaven a podnik přiznal únik tisíců chemických látek do životní prostředí. Greenpeace a Arnika za to nominovali předsedu představenstva Spolany ing. Švarce na titul Ropák roku 2002. Česká inspekce životní prostředí udělila Spolaně pokutu ve výší 1 400 000 Kč a možnou trestní odpovědnost šetří kriminální policie.
  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu