Dioxiny v sedimentech u Lampertic a jinde v ČR a ve světě

26.3.2004 - Jindřich Petrlík | Články
Firma Gemec Union ve zprávě zaslané tisku cituje zprávu zpracovanou Ecochemem k výsledkům měření vzorků z Lampertického potoka a jeho přítoků odebraným 5. března 2004. Odběr sedimentů z potoka firma Gemec Union zadala zhruba měsíc poté, co Arnika upozornila na fakt, že v Dolu Jan Šverma ukládá mimo jiné popílky ze spaloven odpadů s vysokým obsahem dioxinů. Gemec Union o tomto problému věděla od semináře pořádaného sdružením Arnika pro neziskové organizace a zástupce obcí 11. prosince 2003 v Praze, konat začala až po seznámení masmédií s problémem. Po něm také přestala do dolu navážet popílky ze spaloven odpadů.

Základním argumentem firmy Gemec Union je, že její technologie je bezpečná a že nedochází k vyluhování toxických látek ukládaných v dole. Výsledky rozborů sedimentů z Lampertického potoka ukázaly, že na jednom místě (pod výtokem z čističky odpadních vod v prostoru dolu) je desetinásobná koncentrace dioxinů oproti nejnižší zjištěné hodnotě v oblasti (tedy na přítoku Lampertického potoka „U Kirschů“, který odvádí vody z jižní části haldy). Z předložených hodnot nelze vyčíst zastoupení jednotlivých kongenerů dioxinů ve vzorcích a nelze proto posoudit, zda dioxiny ve výtoku z čističky odpadních vod mohou pocházet z některého z odpadů, s nimiž v prostoru dolu firma Gemec Union nakládá. Rozhodně by se však naměřené hodnoty měly stát podnětem k posouzení vlivu zvoleného způsobu rekultivace či sanace hlubinného dolu na životní prostředí.

Firma Gemec Union se spokojila s porovnáním naměřených hodnot s limity stanovenými v metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí ČR. I tyto limity jsou jen vodítkem a nikoliv zákonnými limity. Ministerstvo životního prostředí je stanovilo v návaznosti na podmínky pro nutné sanační zásahy v souvislosti s likvidací starých ekologických zátěží jakési limity pro toxické látky v prostředí. Dodnes je to jediný předpis, kterým se lze v České republice řídit. Limity „A“, „B“ a „C pro obytnou zónu“ jsou 1, 100 a 500 pg I-TEQ/g dioxinů (PCDD/F). Holandská norma pro zemědělské půdy stanovuje limit 10 pg I-TEQ/g dioxinů (PCDD/F).

Limit „A“ je vykládán jako pozaďová hodnota, čili jakási hranice mezi čistým prostředím a prostředím znečištěním. Limit „B“ jako hodnota, po jejímž překročení již hrozí poškození zdraví či životního prostředí vyžadující trvalejší monitoring a je-li překročen limit „C“, je nutné území vyčistit. Tyto limity byly stanoveny pro účely sanování starých ekologických zátěží jako je Spolana Neratovice, kde se po dlouhá léta vyráběly pesticidy a další chemické látky. To, že dnes takováto situace není v okolí Dolu Jan Šverma je dobře, ale bohužel to neznamená, že se takovou nemůže stát do budoucna. Výroba, která Spolanu kontaminovala v ní byla koncem šedesátých let. Co se stane s dioxiny v popílcích uložených v Dolu Jan Šverma za třicet až čtyřicet let?

V následujících tabulkách jsou uvedeny koncentrace dioxinů zjištěné v různých sedimentech vodních toků. Ty poskytují základ pro srovnání se skutečností zjištěnou u Lampertic.

Tabulka 1:Koncentrace dioxinů (PCDD/F) naměřené v různých vodních tocích. Údaje jsou v pg I-TEQ/g sušiny vzorku.

Lokalita Rok (datum) odběru Naměřená hodnota Zdroj Poznámky
Lampertický potok - nad výtokem 5. 3. 2004 2,8 Ecochem 2004 nad prvním přítokem od dolu
Lampertický potok - pod výtokem 5. 3. 2004 10,0 Ecochem 2004 pod prvním přítokem od dolu
Lampertice - výtok ze štoly Egydi 5. 3. 2004 4,2 Ecochem 2004  
Přítok Lampertického potoka - U Kirschů 5. 3. 2004 1,2 Ecochem 2004 třetí přítok od dolu
Špindlerův Mlýn - přehrada 17. 9. 2002 5,3 Holoubek, I. et al. 2002 po období povodně
Labe - Hostinné 10. 7. 2002 3,24 Holoubek, I. et al. 2002  
Labe - Pardubice 10. 7. 2002 0,88 Holoubek, I. et al. 2002  
Labe - Kolín 10. 7. 2002 3,70 Holoubek, I. et al. 2002  
Labe pod Spolanou 10. 7. 2002 6,28 Holoubek, I. et al. 2002 před povodní
Labe - Štětí 10. 7. 2002 2,14 Holoubek, I. et al. 2002 před povodní
Labe - Žernoseky 17. 9. 2002 75,3 TOCOEN 2003 po povodni
Labe - Děčín 10. 7. 2002 3,06 Holoubek, I. et al. 2002 před povodní
Labe - Děčín 17. 9. 2002 11,8 TOCOEN 2003 po povodni
Labe pod Spolanou - u Štěpánského mostu 22. 8. 2002 11,1 TOCOEN 2003 po povodni
Vltava - Vrané nad Vltavou léto 2002 7,66 Holoubek, I. et al. 2002 před povodní
Vltava - Praha Podbaba léto 2002 7,56 Holoubek, I. et al. 2002 před povodní
Vltava - Orlík léto 2002 1,30 Holoubek, I. et al. 2002 před povodní
Vltava - Zlatá Koruna léto 2002 2,37 Holoubek, I. et al. 2002 před povodní

Tabulka 2:Koncentrace dioxinů (PCDD/F) naměřené v sedimentech různých vodních toků ve světě. Údaje jsou ve pg I-TEQ/g sušiny vzorku.

Lokalita Rok (datum) odběru Naměřená hodnota Zdroj Poznámky
Korea - ústí řeky Nakdong do moře říjen 2001 průměr 7,7 Park, Ji-Hvun et al. 2003  
Japonsko - přítok jezera Suwa neuvedeno, pravděpodobně 2002 1,9 s odchylkou 1,5 Eun, Heesoo et al. 2003 jezero leží v industrializované části Japonska, měření říčních sedimentů
Jihoafrická republika - Vaal river neuvedeno, pravděpodobně 2002 0,21 Vosloo, Rialet and Bouwman, Henk 2003 nejnižší naměřená hodnota v říčním toku v JAR
Jihoafrická republika - Rietsprut neuvedeno, pravděpodobně 2002 11,9 Vosloo, Rialet and Bouwman, Henk 2003 nejvyšší naměřená hodnota ve vodním toku v JAR
Jihoafrická republika - ústí Umgeni river neuvedeno, pravděpodobně 2002 1,19 Vosloo, Rialet and Bouwman, Henk 2003  
Jihoafrická republika - Vaal river neuvedeno, pravděpodobně 2002 2,25 Vosloo, Rialet and Bouwman, Henk 2003  
Itálie - řeka Po 90. léta 1 - 11 Fattore, E. et al. 1997 řeka ústící do Benátské zátoky
Portugalsko - oblast Oporto, říční sedimenty neuvedeno, pravděpodobně 90. léta 0,54 - 3,39 UNEP Chemicals 2002  
Lampertický potok - nad výtokem 5. 3. 2004 2,8 Ecochem 2004 nad prvním přítokem od dolu
Lampertický potok - pod výtokem 5. 3. 2004 10,0 Ecochem 2004 pod prvním přítokem od dolu
Lampertice - výtok ze štoly Egydi 5. 3. 2004 4,2 Ecochem 2004  
Přítok Lampertického potoka - U Kirschů 5. 3. 2004 1,2 Ecochem 2004 třetí přítok od dolu

Zdroje informací:

Park, Ji-Hvun et al. 2003: PCDDs, PCDFs and DLPCBs in surface sediments from Nakdong river estuary and its adjacent coast of Korea. In: 23rd International Symposium on Halogenated Organic Pollutants and Persistent Organic Pollutants, Boston Massachusetts, August 24-29, 2003

Eun, Heesoo et al. 2003: Congener profiles of PCDDs, PCDFs, and co-planar PCBs in sediment from lake Suwa in Japan. In: 23rd International Symposium on Halogenated Organic Pollutants and Persistent Organic Pollutants, Boston Massachusetts, August 24-29, 2003

Vosloo, Rialet and Bouwman, Henk 2003: PCBs and PCDD/PCDF in sediment in South Africa: An initial survey. In: 23rd International Symposium on Halogenated Organic Pollutants and Persistent Organic Pollutants, Boston Massachusetts, August 24-29, 2003

Fattore, E. et al. 1997: Patterns and sources of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans in sediments from the Venice Lagoon, Italy. Environ. Sci. Technol., 31: 1777-1784.

UNEP Chemicals 2002: Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances: Mediterranean Regional Report. December 2002, Geneva, Switzerland.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu