Dlouhé povolování výstavby v Česku - data, praxe a nová legislativa

  • Autoři: Michal Bernard, Barbora Jelínková, Václav Orcígr
  • Počet stran: 30
  • ISBN: 978-80-87651-70-4

Absence dat o příčinách dlouhého povolování výstavby v Česku se s přípravou nového stavebního zákona jeví jako zásadní problém. Nová legislativa se připravuje bez znalosti skutečných příčin zdržování výstavby, a proto může vykazovat nedostatky. Tato dílčí analýza vychází z dat získaných od stavebních úřadů, která ukazují, že příčiny zdržování vycházejí nejčastěji z nekvalitně zpracovaných nebo neúplných žádostí. Zároveň naznačuje možnosti pro komplexní analýzu a její finanční náklady, které jsou ve srovnání s přijetím ne-optimalizované legislativy zanedbatelné.

Analýza prezentuje jeden segment povolovacího procesu (územní řízení) na základě dílčích dat na relativně malém (avšak reprezentativním) vzorku. Považujeme ji ovšem za zásadní vodítko pro další rozpracování tématu. Do protahování povolovacích procesů promlouvají i procesy územního plánování. Ukazuje se totiž, že nastavení územních plánů představuje problém právě z hlediska správnosti žádostí o územní rozhodnutí.