Do Bečvy dnes opět unikla neznámá látka

27.10.2020 - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Novinky
Bečva na místě plánované přehrady Skalička.
Archiv Arniky
Podle informací města Valašské Meziříí, unikla neznámá látka opět kanálem na katastru místní části Valašského Meziříčí zvané Juřinka, ze kterého údajně vytekly kyanidy, které otrávily Bečvu. Informaci o úniku neznámé látky do Bečvy nechala radnice vyhlásit rozhlasem, zveřejnila ji i na facebookové stránce města.

Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek k úniku řekl: „Pevně věřím, že to bude nějaký saponát nebo něco podobného. Samozřejmě hasiči odebírali vzorky." Ministr Brabec dnes na svém twitterovém účtu uvedl "Od rybářů nemáme zatím hlášeny žádné úhyny ryb. Na místě jsou záchranné i inspekční složky. Vyzývám orgány činné v trestním řízení, aby co nejrychleji vyšetřily dnešní i zářijový incident."  O úniku informovala všechna hlavní masmédia.

"Podle dostupných zpráv to vypadá, že tentokrát asi nepůjde o únik kyanidů, ale rozhodně není důvod k tomu jásat, že na stejné řece došlo opět k nějakému úniku znečišťujících látek. Současně tato událost nesnímá stín podezření z DEZy Valašské Meziříčí, který na ni znovu padl ve světle informací a analýz zveřejněných v posledních týdnech. Z těch vyplývá, že není moc důvodů ji vylučovat jako jednoho z možných zdrojů úniku kyanidů v září," komentoval nový únik látek do Bečvy RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika.

Přestože dnešní havárie zřejmě nebude mít takové katastrofální následky jako byl únik kyanidu před měsícem, kdy byl otrávený více jak třicetikilometrový úsek řeky, odhaluje nám další slabiny současného monitoringu toxických látek, ale také přílišnou benevolenci povolování nových zdrojů znečištění.

Výzva "Řeky bez jedů" žádá změnu a zpřísnění v monitoringu toxických látek ohrožujících kvalitu vod. Výzva dále apeluje na politiky a rozhodující úředníky, aby zpřísnili pravidla pro ohlašování kyanidů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ).

Pomozte nám prosadit systémová opatření, která ochrání české řeky před podobnými katastrofami.

Podepište petici

Bezjedu barPodepište výzvu "Řeky bez jedů"

Kyanidy, které z Bečvy udělaly mrtvou řeku, jsou vyvrcholením úniků toxických látek do vod, k nimž dochází v poslední době stále častěji. Ochrana vod polevila kvůli nedostatečnému monitoringu toxických látek a je také důsledkem benevolentního povolování dalších a dalších zdrojů znečištění.

Žádáme proto:

Řádné vyšetření havárie, ke které došlo 20. září 2020 na Bečvě pod Valašským Meziříčím, a exemplární potrestání jejích viníků.

Vody ohrožují nejen kyanidy, ale život v nich otravuje i celá řada dalších chemických látek, které se ani neměří a jejichž skladování v sousedství vodních toků není dostatečně omezené. Ke zvýšení prevence znečištění vod proto žádáme zlepšení monitorování toxických látek, konkrétně:

  1. Pro kyanidy snížení ohlašovacích prahů do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) tak, aby bylo možné lépe sledovat vypouštění i nakládání s těmito vysoce nebezpečnými látkami.
  2. Snížení ohlašovacích prahů do IRZ pro další nebezpečné látky v únicích do vody a v odpadech.
  3. Zpřísnění limitů pro vypouštění látek nebezpečných pro vodní organismy, včetně mědi a zinku.
  4. Sledovat větší škálu látek ohrožujících kvalitu vody povrchové i zdrojů pitné vody, ke kterým patří široká škála perfluoralkylovaných látek (PFAS). Žádáme jejich zařazení na seznam látek ohlašovaných v únicích do vody a v odpadech (do IRZ).
  5. Zveřejnění snadno dostupného seznamu starých ekologických zátěží, z nichž trvale unikají toxické látky kontaminující vodní organismy a ryby.
  6. Zpracování plánu na omezení zátěže vodních toků a ryb rtutí.

V Praze a Ostravě 26. září 2020

Adresáti: Vláda ČR, Ministr životního prostředí ČR, Parlament ČR, zastupitelstva krajů i obcí, krajské a obecní úřady

Výzvu Řeky bez jedů podepsalo na těchto stránkách 6949 lidí.

Jméno*
Napište své jméno.

Příjmení*
Napište své příjmení.

Ulice a číslo*
Zadejte ulici a číslo.

Město / obec*
Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.

PSČ*
Zadejte poštovní směrovací číslo.

Telefon
Povoleny jsou pouze číslice

E-mail*
Emailová adresa není platná nebo už byla použita.

Zaměstnání / funkce
Neplatný Vstup


* Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.

Podepsáním petice uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Banner-stika

Sledujte nás: