Dobré pivo? České pivo ve vratné lahvi

Pivo patří k posledním nápojům, které jsou stáčeny do vratných skleněných lahví. Umělohmotné pivní lahve zaujímají na českém trhu okolo jednoho a půl procenta, hliníkové plechovky, určené především na export, procenta tři.

lahve_2

Čeští pivaři, třeba nevědomky, udržují v chodu poslední fungující článek systému zálohovaných vratných obalů a tím přispívají k prevenci vzniku odpadu. Upřednostněním piva ve vratné skleněné lahvi před pivem v PET lahvi a plechovce šetří neobnovitelné suroviny (ropu v případě PET lahví a bauxit v případě hliníkových plechovek), vodu i energii. Zamezují navíc produkci nebezpečných odpadů, které jsou spojeny s výrobou nápojových plechovek.
Zálohované vratné pivní lahve navíc udržují ideální podmínky pro skladování piva – nepropouští kyslík ani oxid uhličitý a neuvolňují se z nich do piva žádné problematické látky. Podstatná je také ekonomická stránka balení piva – cena vratné skleněné lahve se pohybuje okolo 50 haléřů, cena plechovky je okolo 3 korun z ceny nápoje.

To, zda se marketingová oddělení našich pivovarů rozhodnou zůstat u tradiční skleněné vratné lahve a zároveň ekologicky uvědomělí, záleží především na nás, spotřebitelích, a naší poptávce. Naše snažení bude snazší o nové nařízení zákona, které stanoví povinnou zálohu všech pivních lahví.