Dodržte slib, eliminujte POPs

Program Toxické látky a odpady sdružení Arnika hostí od roku 2001 sekretariát Pracovní skupiny IPENu (International POPs Elimination Network) pro dioxiny, PCB a odpady a od roku 2008 je koordinačním centrem IPENu pro region střední a východní Evropy (CEE Region). Současně proto také koordinuje důležité projekty mezinárodní kampaně Dodržte slib, eliminujte POPs (prezistentní organické látky). Její součástí byl například mezinárodní monitoring POPs ve vejcích doma chovaných slepic, do něhož se zapojily nevládní organizace ze 17 zemí světa a jehož výsledky vyústily ve tři studii prezentované na schůzkách Stockholmské úmluvy (The Egg Report zaměřená na dioxiny, PCB a hexachlorbenzen, New Generation of POPs hodnotící lindan a PBDE a poslední zpracovaná v roce 2009 DDT in Eggs - A Global Review).