Dokumentaci k zařízení na plazmové zplyňování v Horním Benešově čeká přepracování

8.4.2019 - HORNÍ BENEŠOV | Články
Ilustrační fotografie. Foto: Da Sal. Zdroj: https://www.flickr.com, Creative Commons
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) došel záměr stavby zařízení na transformaci odpadu využívající technologii plazmového zplyňování, plánovaného společností SMOLO v Horním Benešově, do zjišťovacího řízení. To je nyní u konce. Kromě spolků Arnika a Za zdravý život Hornobenešovska zaslali svá kritická vyjádření mimo jiné také zastupitelé Horního Benešova, Bruntálu, Svobodných Heřmanic, Starých Heřminov a Velkých Heraltic.

Ministerstvo životního prostředí po zpracování všech vyjádření rozhodlo o doplnění a dopracování dokumentace. Měla by v ní být mimo jiné dořešena otázku, odkud by měl pocházet odpad, který chce firma v zařízení zpracovávat, zda pouze z Moravskoslezského kraje, nebo i ze zbytku republiky. Současně zde má být zohledněn možný vznik dalších zařízení na zpracování odpadu v oblasti a stejně tak budoucí „intenzifikace třídění a recyklace odpadu“. Mělo by rovněž dojít k upřesnění toho, jaké množství ostatního a nebezpečného odpadu chce firma zpracovávat, a jaké odpady a v jakém množství by touto činností vznikaly. Společnost SMOLO má rovněž vypracovat dopravní studii, „která bude vycházet z reálných kapacit a dopravních intenzit“, a která zhodnotí také „možnosti alternativního způsobu dopravy“. Rozšířena by podle Ministerstva měla být také část, která posuzuje dopad činnosti zařízení na životní prostředí a krajinu. Mělo by také dojít k „upřesnění způsobu využívání produkovaného tepla vzhledem k neexistenci teplovodních sítí a poptávce tepla z centrálního zdroje v předmětné lokalitě“.

Kromě toho musí společnost SMOLO v nové dokumentaci zohlednit také veškeré relevantní námitky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních. Po tom, co bude dokumentace doplněna a dopracována, bude v rámci procesu EIA opět možné se k ní vyjádřit. Dojít by mělo rovněž k veřejnému projednávání, kde se bude moci k záměru stavby zařízení vyjádřit široká veřejnost.

Odkaz na závěry zjišťovacího řízení zveřejněné 4. dubna a další dokumenty k procesu EIA najdete zde.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu