Dopis hejtmanovi Středočeského kraje Ing. Petru Bendlovi

18.1.2006 - Arnika | Články
Arnika se prostřednictvím otevřeného dopisu obrátila na hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla, v souvislosti s nedávným únikem kyanidů z Lučebních závodů Draslovka v Kolíně. Zajímá nás, jaká konkrétní opatření kraj podniknul, aby podobnému neštěstí bylo možné předejít, neboť jsme v minulosti žádné takové aktivity nezaznamenali.
Vážený pane hejtmane, zaujala nás krátká tisková zpráva, podle níž jste pozval na dnešní jednání Rady Středočeského kraje ředitele České inspekce životního prostředí Ing. Jana Slance v souvislosti s únikem kyanidů z Lučebních závodů Draslovka a. s. Kolín. V tiskové zprávě se mimo jiné píše, že rada se bude podle Vašeho vyjádření "zajímat také o opatření, která by v budoucnu podobným událostem měla zabránit". V té souvislosti by nás zajímalo, jaká konkrétní opatření přijme pro podobné případy Středočeský kraj a zda jste na jednání Rady Středočeského kraje přizval i vedení podniku, který havárii zavinil? Podle našeho soudu je to Krajský úřad Středočeského kraje, který má v rukou nástroje k předcházení podobných případů. Jsou to dostatečně přísná opatření při vydávání integrovaných povolení pro průmyslové podniky. Ta mohou obsahovat i limity pro omezování trvalých úniků nebezpečných látek do řek, dle přílohy č. 2 k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci se to týká i kyanidů. Z internetových stránek Středočeského kraje není bohužel možné zjistit, zda provoz na výrobu kyanidů v LZD již získal integrované povolení anebo nikoliv. Podle informace na stránkách http://www.ippc.cz se tak zatím nestalo. Proto se tážeme, zda se při vydávání integrovaného povolení pro tento provoz Rada Středočeského kraje zasadí o snížení celkových úniků kyanidů do řeky Labe oproti současnému stavu (LZD vypustily v roce 2004 za běžného provozu do řeky 1600 kg kyanidů, což je nejvíce v ČR.)? Rovněž se ptáme, zda se zasadíte o to, aby byly v integrovaných povoleních stanovovány dostatečně přísné limity pro další nebezpečné látky vyjmenované v příloze 2 zákona č. 76/2002 Sb. do řek na území Středočeského kraje obecně? Musíme konstatovat, že dosud nebyla možnost stanovování limitů pro látky z přílohy č. 2 zákona o integrované prevenci v integrovaných povoleních pro podniky ve Středočeském kraji příliš využita. V integrovaném povolení lze nastavit i podmínky provozu LZD tak, aby se podobné havárii do budoucna předešlo. Vnímejte náš dopis, prosím, jako podnět do diskuse Rady Středočeského kraje na téma prevence podobných havárií, k jaké došlo v kolínském podniku. S pozdravem RNDr. Jindřich Petrlík, předseda sdružení Arnika Martin Skalský, místopředseda sdružení Arnika Mgr. Markéta Barošová, místopředsedkyně sdružení Arnika

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu