en ru


Dopracujte studii, vyzývá Arnika radního Symerského

28.1.2013 - PŘEROV | Novinky
Lidé protestující proti stavbě spalovny v Přerově (duben 2012)
Radní pro životní prostředí Olomouckého kraje Michal Symerský oficiálně představil studii, podle které by bylo pro životní prostředí Olomoucka nejlepší postavit v Přerově spalovnu odpadů. Sdružení Arnika podalo ke studii řadu připomínek, protože materiál považuje za neprofesionální a tendenční.

Kompletní připomínky Arniky najdete v tiskové zprávě Přerovské spalovně má umést cestu zmanipulovaná studie >>

„I když to politici v čele s radním Symerským a hejtmanem Rozbořilem tvrdí, studie rozhodně nerespektuje hierarchii nakládání s odpady. Text zpracovaný pro Olomoucký kraj proto rozhodně nemůžeme hodnotit jako objektivní. Ze srovnání kontroverzní spalovny, lepší recyklace a důslednější prevence vzniku odpadu vyhrála paradoxně spalovna. Za nejlepší je označeno velké zařízení, které bude produkovat řadu toxických látek a navíc zatíží Přerov, ale i celý kraj, nárůstem dopravy a exhalací z ní,“ říká vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! Matěj Man z Arniky. „Materiál je nutné zásadně dopracovat. Studie hrubě podhodnotila možnosti, které nabízejí efektivní recyklační zařízení a kompostárny. Jsou menší, dají se vybudovat levněji, mohou eliminovat velké zatížení dopravou, EU je podporuje a mohou vytvořit více pracovních míst. Na to zřejmě vedení kraje rezignovalo,“ dodává Man.

Dalšími nedostatky studie jsou:

  • minimální pozornost, kterou zpracovatel věnoval materiálovému využití odpadů;
  • nevhodný návrh na nakládání s odpady z kuchyní a zahrad;
  • silné nadhodnocení produkce odpadu v budoucnu;
  • emise silně toxických látek, které se mohou dostat do životního prostředí například prostřednictvím odpadů – jde zejména o těžké kovy a dioxiny;
  • extrémní nárůst dopravy a exhalací, což dále vyhrotí komplikovanou dopravní situaci v centru Přerova.

Česká republika doposud zdaleka nevyčerpala možnosti, které nabízí důkladná recyklace. Upozorňuje na to kampaň Nespaluj, recykluj! sdružení Arnika. Spalovna zničí tisíce tun kvalitních druhotných surovin. Jejich recyklací se uspoří mnohem více energie, než dodá jejich spálení. Zároveň není nutné vytěžit a dovézt tisíce tun ropy. Stejně tak spalovny ničí bioodpad, který lze přetvořit v tuny kvalitního kompostu pro využití na zahrádkách a v zemědělství.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha