Dopravní nehody

auto_v_prikope_v_zimeJak ukazují statistiky, příčinou dopravních nehod nejsou nikdy stromy. Nejčastější příčinou havárie je jízda po nesprávné straně a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Náraz do stromu je pak už jen důsledkem špatné jízdy řidiče. Vysoký počet dopravních nehod na českých silnicích nevyřeší vykácení alejí, ale spíše vzdělávání řidičů a přísnější postihy za nebezpečné přestupky.

 

2014: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel
Číslice udává počet usmrcených osob
1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (111)
2. jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru (89)
3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (72)
4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (43)
5. nezvládnutí řízení vozidla (32)
6. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (26)
7. jiný druh nepřiměřené rychlosti (23)
8. nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti (22)
9. při předjíždění došlo k ohrožení protijedoucího řidiče vozidla (18)
10. nedání přednosti proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST (16)

Policie ČR v roce 2014 šetřila 85 859 nehod, při kterých bylo 629 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 762 osob a 23 655 osob bylo lehce zraněno. Počet usmrcených osob v roce 2013 je od roku 1990 druhý nejnižší
Nejčastější hlavní příčinou nehod zůstává stále nesprávný způsob jízdy a druhý nejvyšší počet usmrcených osob. Nejvíce osob bylo usmrceno v důsledku nepřiměřené rychlosti
V důsledku vlivu alkoholu bylo způsobeno 4 637 nehod (tj. 6 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 63 osob (10,05 % z celkového počtu) a dalších 2 366 osob bylo zraněno
Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel (35,8% z celkové ho počtu nehod) a srážka s pevnou překážkou (22,1%)
Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (přes 44,4% z celkového počtu usmrcených osob) Přes 27,7% z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou, kolizi se stromem nepřežilo 112 osob, tj. 17,8% z celkového počtu osob usmrcených při nehodách na silnici
Je nutné připomenout i nehody končící srážkou s chodcem, kdy bylo usmrceno 106 osob (17,3 % z celkového počtu usmrcených), dalších 29 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (4,6 %), 23 osob po srážce s vlakem (3,7 %) a 11 osob po srážce se zaparkovaným či odstaveným vozidlem (1,7 %)

 

2013: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

na českých a moravských silnicích

Číslice udává počet usmrcených osob

1. jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru (80)

2. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (76)

3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (60)

4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (45)

5. jiný druh nepřiměřené rychlosti (30)

6. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (25)

7. nezvládnutí řízení vozidla (23)

8. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (23)

9. jiný druh nesprávného způsobu jízdy (21)

10. nedání přednosti proti příkazu dopravní značky STŮJ DEJ PŘEDNOST (16)

 

Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398 nehod, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.  Počet usmrcených osob v roce 2013 je od roku 1990 nejnižší

Nejčastější hlavní příčinou nehod zůstává stále nesprávný způsob jízdy a v roce 2013 mu patří i prvenství v počtu usmrcených osob

V důsledku vlivu alkoholu bylo způsobeno 4 686 nehod (tj. 6,1 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 52 osob (8,97 % z celkového počtu) a dalších 2 306 osob bylo zraněno

Nejčastějším druhem nehody byla srážka jedoucích vozidel (35,7% z celkové ho počtu nehod) a srážka s pevnou překážkou (23,3%)

Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (přes 42% z celkového počtu usmrcených osob)Přes 26% z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou, kolizi se stromem nepřežilo 86 osob, tj. necelých 15% z celkového počtu osob usmrcených při nehodách na silnici

Je nutné připomenout i nehody končící srážkou s chodcem, kdy bylo usmrceno 132 osob (22 % z celkového počtu usmrcených), dalších 28 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (4,8 %), 11 osob po srážce s vlakem (1,9 %), 5 osob po srážce se zaparkovaným či odstaveným vozidlem (0,9 %) a 3 osoby po srážce s lesní zvěří (0,5%)

 

 

2012: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

na českých a moravských silnicích

Číslice udává počet usmrcených osob

1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (110)

2. vjetí do protisměru (92)

3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (82)

4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (55)

5. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (35)

6. nedání přednosti proti příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST“ (24)

7. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (23)

8. nezvládnutí řízení vozidla (22)

9. jiný druh nepřiměřené rychlosti (22)

10. kolize s protijedoucím vozidlem při předjíždění (22)

 

Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 404 nehod, při kterých bylo 681 osob usmrceno, 2 986 osob těžce zraněno a 22 590 osob lehce zraněno. Počet usmrcených osob v roce 2012 byl nejnižší od roku 1961

V důsledku vlivu alkoholu bylo způsobeno 4 974 nehod (tj. 6,7 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 45 osob (6,6 % z celkového počtu) a dalších 2 525 osob bylo zraněno

Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (288 osob, tj. 42,3 % z celkového počtu usmrcených osob)

26 % (177 osob) z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou. Z toho kolizi  se stromem nepřežilo 113 osob (16,6 % z celkového počtu usmrcených)

Je nutné připomenout i nehody končící srážkou s chodcem, kdy bylo usmrceno 141 osob (20,1 % z celkového počtu usmrcených), dalších 46 osob bylo usmrceno při nehodách končících havárií (6,8 %), 16 osob po srážce s vlakem (2,3 %), 6 osob po srážce se zaparkovaným či odstaveným vozidlem (přes 0,9 %)

 

2011: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

na českých a moravských silnicích

Číslice udává počet usmrcených osob

1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (125)

2. vjetí do protisměru (85)

3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (74)

4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (56)

5. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (39)

6. nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ ! " (26)

7. nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti (26)

8. jiný druh nesprávné jízdy (23)

9. jiný druh nepřiměřené rychlosti (22)

10. nezvládnutí řízení vozidla (21)


V roce 2011 Policie ČR šetřila 75 137 nehod, při kterých bylo 707 osob usmrceno, 3 092 osob těžce zraněno a 22 519 osob lehce zraněno. Počet usmrcených osob v roce 2011 je nejnižší od roku 1990

V důsledku vlivu alkoholu bylo způsobeno 5 242 nehod (tj. 7,5% z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 89 osob (tj. 12,6 % z celkového počtu silničních obětí) a dalších 2 701 osob bylo zraněno. Nejvyšší podíl těchto nehod je u cyklistů, kteří pod vlivem alkoholu zavinili 28,4% z celkového počtu jimi zaviněných nehod, následují řidiči mopedů (27,3%), vozkové (20%), chodci (15,9%) apod

 Nejvíce bylo usmrceno osob při nehodách končících vzájemnou kolizí jedoucích vozidel (295 osob, tj. 41,7 % z celkového počtu usmrcených osob)

22,5 % (159 osob) z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou. Z toho srážku se stromem nepřežilo 105 osob (14,9 % z celkového počtu usmrcených)

Nelze opomenout ani 153 usmrcených při nehodách končící srážkou s chodcem (21,6 % z celkového počtu usmrcených), 56 usmrcených při nehodách končících havárií (7,9 %), 15 usmrcených při srážce s vlakem (2,1 %), 8 usmrcených při srážce se zaparkovaným vozidlem (1,1 %) a 3 usmrcení při srážce se zvěří (0,4 %)

 

2010: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

na českých a moravských silnicích

Číslice udává počet usmrcených osob

1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (97)

2. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (88)

3. jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru (87)

4. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (81)

5. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (38)

6. nedání přednosti proti příkazu dopravní značky „DEJ PŘEDNOST“ (32)

7. jiný druh nepřiměřené rychlosti (23)

8. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (23)

9. nezvládnutí řízení vozidla (22)

10. nepřizpůsobení rychlosti viditelnosti (21)

Policie ČR v roce 2010 šetřila 75 522 nehody, při kterých bylo 753 osob usmrceno, 2 823 osob těžce zraněno a 21 610 osob lehce zraněno

V důsledku vlivu alkoholu bylo způsobeno 5 015 nehod (tj. 7,1 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 102 osob (13,6 % z celkového počtu) a dalších 2 291 osob bylo zraněno

Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (42,6 % z celkového počtu usmrcených osob)

Přes 24,8 % z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou. Kolizi  se stromem nepřežilo 115 osob (15,3 %), kolizi se zdí nebo pevnou částí mostů a podjezdů 24 osob (3,2 %)

143 osob bylo usmrceno v důsleku srážky s chodcem (19 % z celkového počtu usmrcených), 47 usmrceno při nehodách končících havárií (6,2 %), 34 osob po srážce s vlakem (4,5 %), 13 osob po srážce se zaparkovaným vozidlem (přes 1,7 %)

 

2009: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

na českých a moravských silnicích

Číslice udává počet usmrcených osob

1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (144)

2. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (91)

3. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (90)

4. vjetí do protisměru (88)

5. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (59)

6. nezvládnutí řízení vozidla (33)

7. nedání přednosti upravené dopravní značkou "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ ! " (31)

8. jiný druh nepřiměřené rychlosti (26)

9. jiné nedání přednosti (18)

10. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (17)


V roce 2009 Policie ČR šetřila celkem 74 815 nehod, při kterých bylo 832 osob usmrceno, 3 536 těžce zraněno a 23 777 osob zraněno lehce

V důsledku vlivu alkoholubylo způsobeno 5 725 nehod (tj. 8,1% z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 123 osob (tj. 14,9 % z celkového počtu silničních obětí) a 2 658 osob zraněno

Nejvíce bylo usmrceno osob při nehodách končících vzájemnou kolizí jedoucích vozidel (347 osob, tj. 40,5 % z celkového počtu usmrcených osob)

Přes 27 % z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou. Srážku se stromem nepřežilo 132 osob (15,9 % usmrcených), srážku se zdí nebo pevnou částí mostů a podjezdů 30 osob (3,6 %)

Nelze opomenout ani 151 usmrcených při nehodách končící srážkou s chodcem (18,5 % z celkového počtu usmrcených), 68 usmrcených při nehodách končících havárií (8,2 %), 21 usmrcených při srážce s vlakem (2,5 %) a 9 usmrcených při srážce se zaparkovaným vozidlem (1,1 %)

 

2008: 10 nejtragičtějších příčin nehod řidičů motorových vozidel

na českých a moravských silnicích

Číslice udává počet usmrcených osob

1.    nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (184)

2.    řidič se plně nevěnoval řízení vozidla (117)

3.    nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (89)

4.    vjetí do protisměru (75)

5.    nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu (61)

6.    nedání přednosti upravené dopravní značkou „dej přednost v jízdě!“ (47)

7.    kolize s protijedoucím vozidlem při předjíždění (44)

8.    nezvládnutí řízení vozidla (37)

9.    jiný druh nepřiměřené rychlosti (37)

10.  nedání přednosti upravené dopravní značkou „stůj, dej přednost v jízdě!“ (24)


V roce 2008 Policie ČR šetřila celkem 160 376 nehod, při kterých bylo 992 osob usmrceno, 3 809 těžce zraněno a 24 776 osob zraněno lehce

Nejvyšší absolutní zvýšení počtu usmrcených je u nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (80 usmrcených a 2  972 zraněných osob - o 44 osob více než v roce 2007, tj. o 122,2 %)

Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou kolizí jedoucích vozidel (422 osob, tj. 42,5 % z celkového počtu usmrcených osob)

% z celkového počtu usmrcených tvoří srážky s pevnou překážkou. 177 lidí zahynulo po srážce se stromem (17,8 %), srážku se zdí nebo pevnou částí mostů a podjezdů 26 osob (2,6 %)

Dalším tragickým druhem nehody jsou srážky s chodcem, kdy zahynulo 203 lidí (20,5 % celkového počtu usmrcených osob), v důsledku havárie bylo usmrceno 55 osob (5,5 %), 24 usmrcených bylo při srážce s vlakem (2,4 %) a 10 usmrcených při srážce se zaparkovaným vozidlem (1 %).


Zdroj: Informace o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky, Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR, Praha

Arnika v zahraničí