Dostane Labe krunýř z betonu?

22.11.2001 - DĚČÍN | Tiskové zprávy
Již více než 12 000 občanů České republiky a Německa vyjádřilo svůj nesouhlas s plánovanými stavbami vodních stupňů na Labi. ARNIKA (1) dnes předala ministru Kužvartovi dalších 500 protestních dopisů a 500 podpisů petice od občanů obou zemí. Spolkové i saské ministerstvo životního prostředí se stavbou nesouhlasí. Jak se vyjádří Ministerstvo životního prostředí ČR?
V pondělí 19. listopadu 2001 proběhlo v Ústí nad Labem veřejné projednávání posudku vlivů plavebních stupňů Prostřední Žleb a Malé Březno“(2) na životní prostředí (EIA). Posudek doporučuje Ministerstvu životního prostředí České republiky vyjádřit záporné stanovisko k předkládanému záměru a nepovolit výstavbu vodních děl na dolním toku řeky Labe. Negativní stanovisko německé strany tlumočil na projednání zástupce saského ministerstva životního prostředí pan Vorläufer. Jan Dostál, vedoucí kampaně ARNIKY „Za záchranu dolního toku Labe“(3) je přesvědčen, že „ekonomický přínos vodních děl v tomto případě nevyváží poškození přírody a krajiny evropsky unikátního úseku Labe. Nejsme proti vodní dopravě, nicméně v tomto případě by realizace vodních děl znamenala zánik lokalit s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů“. Jménem mezinárodní „Aliance za záchranu dolního toku řeky Labe“ společně s německým občanským hnutím „Živoucí Labe“ bylo již 29. srpna 2001 předáno přes 3000 dopisů a petiční lístky a archy s více než 8000 podpisy občanů obou zemí ministru Kužvartovi. Lidé v nich vyjadřují nesouhlas s výstavbou plavebních stupňů Prostřední Žleb a Malé Březno. Zdůrazňují, že plány vodních děl jsou v příkrém rozporu s posláním dotčených chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a České středohoří. Následné škody na přírodě jak v České republice, tak i ve Spolkové republice Německo by nešlo vyvážit domnělými ekonomickými přínosy staveb. Občané proto žádají ministra Kužvarta, aby využil všechny své pravomoce a zachoval Labe v současném stavu.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu