Dvouúrovňovost územního plánu v Praze

Připravovaný Metropolitní plán počítá se dvěma úrovněmi územního plánu – první, obecnější, kterou představuje samotný Metropolitní plán a následně s druhou, kterou mají představovat územní plány vymezených částí Prahy. Ačkoli je právní úprava nejistá, rozhodli se pražští zastupitelé schválit zadání, ve kterém se se dvěma úrovněmi územního plánu počítá. Přitom existují vhodnější cesty, jako je kupř. zpracování regulačních plánů. Zadání Metropolitního plánu přitom umožňuje zpracovat i regulační plány. Přesto se dnes o regulačních plánech neuavžuje. Analýza se věnuje otázce dvou úrovní územního plánování a tomu, kde jsou slabé stránky tohoto nestandardního řešení.