E-learningové kursy

Arnika připravila pro zájemce kurs na téma "Jak snižovat produkci směsného komunálního odpadu v obcích".

Kurs obsahuje tyto témata:
Téma 1: Stav a vývoj nakládání s komunálními odpady v ČR a EU
Téma 2: Role osvěty při snižování produkce směsného odpadu v obcích
Téma 3: Motivace domácností ke snižování produkce směsného odpadu
Téma 4: Podpora třídění papíru, plastu, skla a kovů
Téma 5: Třídění bioodpadu

Kurs je doplněn kontrolním testem.

Další kurs se jmenuje "Jak předcházet vzniku odpadu v obcích?"

Kurs obsahuje tyto témata:
Téma 1: Proč se předcházení vzniku odpadu na úrovni obcí věnovat
Téma 2: Role osvěty
Téma 3: Finanční motivace obyvatel
Téma 4: Popis konkrétních aktivit

Kurs je doplněn kontrolním testem.

Texty kursu lze stáhnout i jako publikaci. Jsou součástí aktualizace Manuálu předcházení vzniku odpadů v obcích a jeho příloh.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  www.mzp.cz    www.sfzp.cz  
nahled Logo MZPnahled Logo SFZP          logo rgb-01 male