en ru

Články

E-Polis - síť pro udržitelný rozvoj měst EU

letnaDnešní evropská města, byť v různých zemích, se všechna potýkají s podobnými problémy – nadměrným automobilismem, s ničením historické architektury a nevhodnou výstavbou, úbytkem zeleně, zhoršováním kvality životního prostředí. Tyto negativní trendy nejsou nové. Poprvé se o nich na celosvětové úrovni diskutovalo na druhé konferenci OSN o životním prostředí v Rio de Janeiru v roce 1992, kde byla schválena tzv. Agenda 21. Do dnešních dní se však podařilo vyřešit jen malou část existujících problémů a současná města čelí i mnohým novým výzvám.

V roce 2006 byla z iniciativy čtyř poslanců Evropského parlamentu – Gisely Kallenbach, Monicy Frassoni, Davida Hammersteina-Mintze a Michaela Cramera – založena evropská síť nevládních organizací E-Polis. Jejím cílem je spojit skupiny z různých zemí EU, podporovat výměnu zkušeností mezi jednotlivými státy, přispívat k zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, hledat alternativní řešení probléomů a prosazovat udržitelné principy při tvorbě rozvojových strategií měst.

E-Polis podporuje a inspiruje místní občanské iniciativy a nevládní organizace, obohacuje členy sítě sdílením úspěšných příkladů a dobrých nápadů, a pomáhá nacházet zahraniční partnery pro společné projekty. Základním nástrojem výměny informací a zkušeností jsou webové stránky. Jedním ze zakládajících členů sítě bylo i Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika.

Prosazujeme lokální řešení, zlepšující život obyvatel daného místa. Za základ společné evropské identity považujeme spojení udržitelného rozvoje s péčí o kulturní dědictví.

Věříme, že zlepšit život ve městech je možné.


e-polis

Více informací hledejte na webu E-Polis.

praha2
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha