Erazim Kohák


ANKETA: Jaká bude Praha?


ErazimKohakProf. Erazim Kohák, PhD.

filozof, spisovatel, publicista, držitel Ceny Josefa Vavrouška


1/ Souhlasíte s podobou nového územního plánu Prahy?
Naprosto nesouhlasím. Územní plán vychází z nepřiznaného předpokladu, že „optimální využití“ znamená co nejvyšší výnos pro investora z každého čtverečního milimetru plochy. To považuji za aroganci nejhrubšího zrna, protože to nebere v potaz hlavní účel plánu – zajistit, že Praha bude městem k životu všech svých obyvatel. To znamená zajistit podíl zelených ploch, bytových prosto, dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, hmotné a kulturní zázemí na prvním místě.

2/ Souhlasíte s tím, aby developeři dostali výjimku až na tři sta projektů, které se schválí bez veřejné diskuse ve zrychleném režimu změn starého územního plánu?

Naprosto nesouhlasím a považuji to za skandál, který je možný jen proto, že na většině MČ koalice dvou stran znamená, že v zastupitelstvech nefunguje oposice. Stavíme město na staletí, nic není tak naléhavé, aby to vyžadovalo zrychlený režim.

3/ Rozhoduje vedení města o budoucnosti Prahy zodpovědně vůči našim potomkům?

O tom již byla řeč. Obětovat dlouhodobý zájem občanů krátkodobému zájmu spekulantů považuji za vrchol nezodpovědnosti.

4/ Kterou pražskou stavbu vzniklou po roce 1989 považujete za nejzdařilejší a proč?

Nejsem architekt, nevedu evidence staveb. Za velmi zdařilou bych považoval Kaplického knihovnu na Letné, která byla dokonale sladěná barevně i tvarově s ondulacemi pražské kotliny a přitom poskytovala dostatečné prostory. Byla by, kdyby bývala byla, jenže ona nebyla. Za další velmi zdařilou stavbu bych považoval demolici Obecního domu a láskyplnou restauraci dvora krále Jiřího blahé paměti, jenže to ani nikdo nenavrhnul. Obecně bych za zdařilou považoval stavbu, která by zapadala do svého okolí a vytvářela celek v lidských rozměrech pro lidský život.

5/ Jak by podle Vás měla Praha vypadat v roce 2020?

Tak, jak vypadá na Lanweilově modelu, ovšem s důkladně renovovanými interiéry a inženýrským zázemím, aby tak vypadala, ale aby nepáchla, jak ji popisují pamětníci. Jelikož to není v mezích možností, řekl bych, že by Praha I měla být městem pro lidi, s minimálně 50% bytových prostor, otevřenými zelenými prostorami, s výlukou automobilové dopravy (mimo zásobování 05:00-08,00),s výbornou hromadnou dopravou (elektrické minibusy ve vnitřním městě), s pracovními příležitostmi v kulturních a akademických institucích a v maloobchodech, které poskytují služby místním i turistům. Do památkově chráněné oblasti bych určitě zahrnul Karlín, obnovil karlínský přístav aspoň jako park, a vytěsnil XX. století za hranice vnitřního města. Snad postupně by bylo záhodné odstranit stopy asanace. Největší hodnota staré Prahy je historická, je to kamenná paměť národa.

Ještě štěstí, že nejsem hlavní architekt hlavního města Prahy!