Evropský parlament odhlasoval zákaz používání nebezpečného bromovaného zpomalovače hoření dekaBDE

22.11.2018 - BRUSEL | Články
Hračka s obsahem bromovaných zpomalovačů hoření
Foto: Petr Topič, Mafra
Evropští poslanci minulý čtvrtek hlasovali pro zákaz používat dekaBDE v nových i recyklovaných výrobcích ve vyšších koncentracích než je 10 mg/kg. Přestože zástupci průmyslu chtěli prosadit výjimku pro recyklaci materiálu s obsahem této látky, parlament dal přednost ochraně zdraví a životního prostředí.

Evropští poslanci souhlasili s přísnějšími podmínkami pro vývoz elektroodpadu a jeho recyklaci s obsahem dekaBDE. Současně podpořili přísnější limit pro recyklaci odpadu s koncentrací 500 ppm místo původních 1000 ppm. Přísnější limity dekaBDE ze skupiny polybromovaných difenyléterů v odpadu by měly omezit recyklaci plastu s obsahem bromovaných zpomalovačů hoření do nových výrobků. Je vidět, že poslanci vnímají znepokojení spotřebitelů z toxické recyklace a postupně přijímají přísnější pravidla, která povedou k odstranění těchto toxických látek z oběhu.

Více se dozvíte v reportáži na webu Lidovky.cz
Nejtoxičtější hračka v Česku? Prodej podle expertů nebezpečné kostky umožňují mezery v zákonech

„Recyklace za každou cenu není řešením. Je potřeba dekontaminovat elektroodpad od těchto jedovatých látek, aby rychleji zmizely z oběhu. Nejlépe by to zaručil ještě desetkrát nižší limit pro všechny polybromované difenylétery v odpadech. Přísnější regulace nově odsouhlasená Evropským parlamentem je ovšem pokrokem oproti dosavadnímu limitu,“ říká Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady. 

Návrh na zrušení tzv. recyklačních výjimek pro penta- a oktaBDE, dva nejtoxičtější bromované zpomalovače, bohužel neprošel. Pro recyklované plasty možná až do roku 2030 bude platit, že budou moci obsahovat 100x vyšší koncentraci těchto dvou zpomalovačů než nerecyklované plasty. „Bohužel velmi progresivní návrh europoslankyně Kateřiny Konečné, který požadoval zrušení dvojího metru pro nové a recyklované plasty neprošel,“ dodává Petrlík. 

Arnika a další neziskové a spotřebitelské organizace z celé Evropy provedly letos v říjnu rozsáhlý průzkum, který odhalil vysoké množství bromovaných zpomalovačů hoření ve čtvrtině výrobcích z recyklovaného plastu, včetně hraček a kuchyňského nádobí. Tyto látky prokazatelně  narušují imunitu a hormonální systém a způsobují neplodnost. Patří mezi perzistentní organické látky, které se špatně rozkládají a přetrvávají v přírodě. Jejich používání je regulováno Stockholmskou úmluvou, přesto se materiál s vysokým obsahem těchto látek smí recyklovat.

Přečtěte si, jak výzkum dopadl v našem článku
Jedy z plastového odpadu se vrací do našich domácností kvůli špatné recyklaci

Další jednání nyní povedou členské státy EU a Evropská komise. Arnika doufá, že díky společnému úsilí ekologických organizací z celé Evropy podpořenými i celosvětovou sítí IPEN se podaří tyto přísné limity prosadit jak v EU, tak na globální úrovni. Jsou to rozvojové země, kdo volá po přísných limitech, aby zabránily dovozu toxického odpadu. Ten se často zpracovává za zcela nevhodných podmínek a způsobuje tak návrat kontaminovaného zboží zpět na evropský trh. 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu