Formaldehyd v ovzduší zatěžuje lidi v Jihlavě více, než je obvyklé

20.2.2008 - JIHLAVA | Tiskové zprávy
Díky Kronospanu lidé žijí a pracují v prostředí, které nevyhovuje hygienickým normám. Vyplývá to z rozsáhlé studie, zpracované Státním zdravotním ústavem (SZÚ) v Brně. Největšími problémy podniku jsou nadměrný hluk a zvýšené koncentrace formaldehydu, zejména v pracovním prostředí (1). Podnik přesto v tiskové zprávě označil zdravotní rizika za zanedbatelná nebo malá, a tvrdil, že studie dopadla dle očekávání. "Vedení Kronospanu možná četlo jinou studii. S jeho závěry rozhodně nesouhlasíme," říká vedoucí jihlavské pobočky Arniky Ing. Jana Vitnerová. Po vyhodnocení koncentrací formaldehydu zjištěných ve venkovním ovzduší zpráva SZÚ připouští, že „určitá (zdravotní) rizika existují“ a hodnotí je jako „akceptovatelná“. Podle rozptylového modelu je vyšším než obvyklým koncentracím formaldehydu vystaveno skoro 7000 lidí (2).

„Je to v Jihlavě poprvé, co byla vytvořena tak rozsáhlá studie na jeden provoz. Její zpracování jsme si vyžádali ke kolaudaci linky OSB,“ vysvětluje vznik studie RNDr. Jiří Kos z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Měření imisí probíhalo ve dnech 28. – 31.8. a 30.10. – 1.11. 2007 na pěti místech v Jihlavě (2). Zkoumáno bylo množství formaldehydu, oxidu dusičitého, jemného polétavého prachu (PM10), olova, kadmia, chlorovodíku, acetaldehydu, benzenu, benzo-a-pyrenu, alfa-pinenu a isoprenu. „I přes svůj rozsah studie nezahrnula všechny situace pro rozptyl škodlivin a nejhorší inverzní situace neodráží v podstatě vůbec. Skutečný dopad Kronospanu by mohla zachytit celoroční měření,“ upřesňuje výhradu Arniky vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.

Obdobně jako vliv formaldehydu hodnotí studie SZÚ také možný zdravotní dopad oxidu dusičitého. Zvýšené expozici je vystaveno 230 obyvatel, z toho 31 dětí. Studie připouští „možné negativní symptomy“ zejména u dětí, alergiků a astmatiků, celkové riziko hodnotí jako „malé a akceptovatelné“. Díky vlivům dopravy a lokálního vytápění mohou koncentrace na některých místech být vyšší, zejména za zhoršených rozptylových podmínek. Po zprovoznění nového kotle na biomasu Kronospan produkuje o 43% oxidů dusíku více.

Přílišný hluk v okolí závodu a zvýšená koncentrace formaldehydu v pracovním prostředí linky, to byly důvody, proč KHS nesouhlasila na konci ledna s kolaudací linky OSB. „Nejen emisemi, ale i hlukem z Kronospanu je zasaženo hodně Jihlavanů,“ říká Vitnerová. „Podle studie žije v obytných domech, které jsou několik let vystaveny hluku z nepřetržitého provozu, na 300 obyvatel, z toho 40 dětí,“ dodává Vitnerová (3). Navržení a realizaci protihlukových opatření a zlepšení vnitřních pracovních podmínek by zástupci podniku měli zajistit nejpozději do 30. září roku 2008.

„Přestože studie SZÚ představuje významný pokrok, zatím schází komplexní posouzení vlivu Kronospanu na životní prostředí v Jihlavě. Toho by bylo možné dosáhnout jen v procesu vydávání integrovaného povolení na celý komplex provozů, kterému se ovšem vedení Kronospanu brání. Proč, když je vše víceméně v pořádku anebo alespoň na dobré cestě,“ uzavírá Petrlík.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu