Havárie a požáry

Výčet větších havárií a požárů, při nichž velmi pravděpodobně unikly do životního prostředí dioxiny:

 
V chemickém průmyslu, ve spalovnách odpadů, na letištích, ale také v domech, kde je v řadě materiálů PVC, tam všude docházelo a dochází k haváriím spojeným s požáry a úniky dioxinů. Následující řádky poskytují výčet takových událostí v České republice.
 
1965-68
při výrobě nebezpečného herbicidu 2,4,5-T, který proslul jako součást amerického bojového prostředku Agent Orange docházelo ve Spolaně Neratovice ve zvýšené míře ke vzniku dioxinů (PCDD/F) jako nechtěného vedlejšího produktu. Poté, co onemocněla řada pracovníků, byl provoz uzavřen a tři kontaminované budovy uzavřeny.
1993
velký požár ve spalovně nebezpečných odpadů Motorpal Jihlava
duben 1993
exploze ve výrobě vinylchloridu monomeru ve Spolaně Neratovice. Při této havárii hořely chlorované materiály, muselo tudíž docházet ke vzniku toxických dioxinů. Nikdo však jejich koncentrace nezměřil ani tato měření nepožadoval.
7.3.1997
exploze a posléze požár ve spalovně nebezpečných odpadů Emseko Zlín, spalovna zcela lehla popelem - důvodem byla výbušná látka přimíchaná neopatrností do zdravotnických odpadů
14.-21.5.1998
po sedm dní hořel sklad Linde - Frigera v Berouně. Díky přítomnosti PVC a dalších chlorovaných látek při něm vznikaly i dioxiny, což potvrdily i pozdější rozbory popela z požářiště
30.-31.3.2002
rozsáhlý požár na skládce nebezpečných odpadů v Zákupech na Českolipsku (více viz tuto zprávu)
13.4.2002
požár černé skládky ve Vičicích na Chomutovsku - hořely televize, ledničky a další předměty
21.6.2002
požár upotřebených olejů, které se vzňaly od vysokozdvižného vozíku ve spalovně ELO HK (v Hradci Králové)
21.11.2002
rozsáhlý požár ve výrobě epoxydových pryskyřic ve Spolchemii v Ústí nad Labem. Provoz v podstatě lehl popelem.
5.1.2003
ve spalovně nebezpečných odpadů Destra Chropyně došlo k chemickému samovznícení odpadů
12.9.2003
ve spalovně komunálních odpadů v Praze - Malešicích se vzňaly odpady (nikoliv v peci, ale mimo ni). MF Dnes k tomu 13. 9. 2004 napsala: "Několik jednotek pražských hasičů včera ráno vyjíždělo k požáru odpadu v malešické spalovně v Praze 10. Odpadky hořely na ploše asi třicet krát padesát metrů. Při požáru se jeden ze zaměstnanců spalovny nadýchal zplodin a musel být převezen do nemocnice"
29.4.2004
požár ve spalovně komunálních odpadů TERMIZO Liberec, kdy se v zásobníku spalovny vzňaly odpady určené ke spálení
26.5.2004
požár skladu ve spalovně Ekotermex Vyškov
4.4.2005
požár odpadů a kontejnerů s práškovým sodíkem ve spalovně nebezpečných odpadů Ekotermex Vyškov
2.5.2005
další požár ve spalovně nebezpečných odpadů Ekotermex Vyškov. Oheň zasáhl skladovací halu z hliníku, ve které hořela ředidla, barvy, oleje a zbytky léčiv určených k likvidaci. Část nebezpečných látek unikla do Marchanického potoka a hasiči museli postavit dvě norné stěny, aby zabránili znečištění řeky Hané.
14.-15.7.2005
požár skládky v Tušimicích
15.-16.7.2005
ve spalovně nebezpečných odpadů ve Chropyni došlo k rozsáhlému požáru v důsledku vyšlehnutí ohně z pece (více viz http://www.bezjedu.arnika.org/aktuality/pri-pozaru-ve-spalovne-v-chropyni-mohly-unikat-do-ovzdusi-dioxiny)
27.7.2005
požár na skládce v Košťálově na Semilsku
7.-9.11.2005
rozsáhlý požár skládky v Uhách na Slánsku na ploše pěti set metrů čtverečních, jeden hasič se při něm nadýchal kouře a musel být ošetřen (více viz http://www.mojenoviny.cz/iso/krimi/skladka051109.html)
15.1.2006
v Měníně u Brna shořelo ve skladu společnosti Natur Odpady 800 tun drcených plastů, pokud obsahovaly i PVC (což je více než pravděpodobné), pak i při něm mohly vznikat dioxiny (více viz http://www.tiscali.cz/news/news_center_060115.898722.html?hodn=1#komentare)
5.2.2006
požár z Německa dovezeného komunálního odpadu v silážních jamách v Libčevsi na Lounsku
14.-24.2.2006
opakovaný požár načerno dovezeného německého komunálního odpadu v silážních jamách v Libčevsi na Lounsku, zbytky popela byly po rozborech klasifikovány jako nebezpečný odpad
9.-11.3.2006
na skládce v Tušimicích hořely zbytky molitanových a jiných plastových dílů sloužících jako výplně autoopěrek na ploše 30 x 40 m
14.3.2006
použité obalové materiály od léčiv (konkrétně PVC, polyetylén a papír) začaly hořet v jedné z budov v Technologickém parku Hořátev na Nymbursku (v bývalém areálu Infusia Hořátev)
16.-21.4.2006
opět požár německých odpadů v Libčevsi. Odpad i popel byl potom 8. května odvezen částečně rovnou zpět do Německa a zčásti nejdříve na skládku firmy Celio u Litvínova, odkud má být také odvezen zpět do Německa.
7.-8.6.2006
opakované požár pneumatik nelegálně navezených do bývalého bunkru ve vojenském prostoru Ralsko
11.6.2006
asi dvouhodinový požár skládky v Košťálově na Semilsku, který zasáhl plochu asi 500 metrů čtverečních
12.,22.7.2006
na Mostecku hořela opakovaně skládka odpadů společnosti Celio u Litvínova
16.9.2006
došlo k požáru na skládce komunálních odpadů v Lišově v Jihočeském kraji
17.10.2006
opakované požár pneumatik nelegálně navezených do bývalého bunkru ve vojenském prostoru Ralsko
17.-21.5.2007
hořel nelegální sklad odpadů dovezených z Německa do Dolní Řasnice, odpad sestával hlavně z textilu a staré obuvi
25.6.2007
požár skládky komunálního odpadu ve Vyskytné v Kraji Vysočina
4.1.2008
hořel sklad pneumatik v Bojkovicích na Uherskohradišťsku
8.1.2008
požár zachvátil nelegální skládku pneumatik z nákladních aut u Rohatce na Hodonínsku, hořela oblast o 300 metrech čtverečních
2.4.2008
požár nelegálního skladu odpadů dovezených ze zahraničí v opuštěném kravíně v obci Vráto u Českých Budějovic
11.5.2008
asi dvouhodinový požár skládky v Košťálově na Semilsku, který zasáhl plochu asi 2500 metrů čtverečních
4.10.2008
rozsáhlý požár na skládce odpadů v Černošíně na Tachovsku; k podobné události zde došlo i týden před uvedeným datem
18.4.2009
po zahoření odpadů v jímce na komunální odpad došlo k rozsáhlému požáru ve spalovně Termizo Liberec; po několika hodinách požár ohlášený zhruba ve 13,30 zlikvidovali hasiči
7.-8.5.2009
areál ostravské společnosti OZO, kde se z komunálních odpadů připravuje palivo pro cementárny zasáhl v noci požár, který vznikl samovznícením komunálního odpadu
13.5.2009
ve firmě D+P Rekont ve Strašicích na Rokycansku vzplála linka na zpracování starých elektrospotřebičů (hlavně lednic); oheň se dostal až do zásobníků s tunami plastových granulí
 
Další informace o haváriích spojených s úniky dioxinů