Historie a funkce řek ve městech

4.5.2020 - PRAHA | Články
Fotka od ThuyHaBich z Pixabay
Řeky a potoky mají naprosto zásadní a nenahraditelné funkce ve vodním cyklu a v přírodě. Rozvádí vodu po krajině, zásobují území vodou, a to také rozléváním a komunikací s podzemní vodou, mohou pomáhat zadržovat vodu v krajině zásobováním slepých ramen, tůní, půdy, zamokřených území a podzemí vodou.

Řeky a potoky jsou místa s vysokou biodiverzitou, umožňují ale také vysokou druhovou bohatost přilehlých lokalit, často specifických ekosystémů. Pokud myslíme vážně naši snahu snižovat vymírání druhů, musíme tyto sladkovodní ekosystémy lépe chránit.Podél vodních toků se ale odpradávna usídlovali lidé. Využívali jsme je jako zdroj pitné vody a potravy, na zavlažování, pro dopravu i řemesla.

Postupně byly u řek a potoků vybudovány obce, které se zpočátku musely vodním tokům značně přizpůsobovat. S rozvojem průmyslu a technologií však začali lidé toky více a více přetvářet pro vlastní potřeby. Řeky byly narovnávány, zužovány, zahlubovány, někde doslova kanalizovány, byla tak rychleji odváděna pryč z města v případě záplav a uvolnilo se místo pro výstavbu, třeba přímo v bývalém korytě řeky.Extrémem pak je uzavírání řek pod zem nebo do trubek, což umožnilo jejich snadné překládání například v případě těžby nebo rozšiřování cest a staveb. Bylo vystavěno mnoho vodních staveb jako jsou jezy, zdymadla nebo přehrady, proti záplavám i pro zlepšení vodní dopravy. Z toků bylo odebíráno velké množství vody pro průmysl a zemědělství. Do řek byly vypouštěny odpadní vody nejen z domácností, ale také z průmyslu.

Funkce řek a potoků byly ignorovány, a to včetně těch specifických pro města. Mezi takové přitom patří funkce sociální, kulturní a urbanistické.Vodní toky a jejich okolí by měly sloužit k setkávání občanů, k pořádání kulturních akcí, ke sportování i rekreaci. Je nutné je zpřístupnit a upravit jejich okolí pro tyto účely. Příkladem mohou být parky, hřiště, cyklostezky a cesty obecně, náplavky, městské lázně, drobná přístaviště sloužící i jako půjčovny sportovního náčiní, zajištění místní vodní dopravy.Vodní toky také slouží jako významné zdroje vody především pro domácnosti, zemědělství a průmysl.

Funkcí, která nabývá na důležitosti s prohlubováním změn klimatu, je ochlazování. Města, jejichž zástavba kumuluje teplo tak, že dochází k výraznému zvyšování teploty a zhoršování života ve městě, potřebují výrazně ochlazovat, tomu přirozené modré plochy jako řeky doprovázené zelenými plochami vegetace významně napomáhají.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu