Hlasujte pro nejkrásnější stromořadí Pardubicka

28.3.2011 - CHRUDIM | Novinky
Obyvatelé Pardubického kraje i ostatní mají nyní jedinečnou možnost hlasovat v anketě o nejlepší stromořadí v regionu. Anketa, kterou připravilo Ekocentrum Zelený dům Chrudim a Regionální muzeum v Chrudimi, navazuje na fotografickou soutěž, ve které veřejnost nominovala významná stromořadí kraje do ankety. Hlasovat můžete do 14. dubna na internetových stránkách Regionálního muzea v Chrudimi. V rámci doprovodného programu bude možné shlédnout výstavu Arniky "Chraňme aleje" a zúčastnit se přednášek na téma Zeleň a stromořadí.

„Touto anketou chceme pobídnout veřejnost k větší všímavosti ke svému okolí a ke společnému úsilí o zachování alejí jako krajinného prvku, jenž je neodlučitelně spjat s komunikací, cestou či pěšinou. Jsme velmi vděční za všechny fotografie a tipy na aleje či stromořadí a za hlasy lidí," říká Tibor Schwarz z Ekocentra Zelený dům.

„Anketa o nejkrásnější stromořadí Pardubicka je jedinečný způsobem, jak vyjádřit význam alejí, jak se přihlásit k tomu, že aleje jsou součástí krajiny našeho domova, že se nám jednoduše líbí. Současně je tato anketa výzvou a signálem samotným správcům komunikací, tedy i doprovodných stromořadí, že se veřejnost o aleje zajímá, že zacházení s nimi jí není lhostejné," poznamenal Jakub Esterka z Arniky. „Právě negativní kampaň a nedostatečná péče údržbářů vozovek o aleje v našem kraji nás vedly k vyhlášení této ankety. Příkladem, který si zaslouží pozornost, je nahnutý osud aleje ve Vysokém Mýtě nebo aleje u Mladkova, kterou se naštěstí díky zájmu veřejnosti podařilo zachránit," doplnil Tibor Schwarz z Ekocentra Zelený dům.

V Pardubickém kraji bylo v letech 2003 až 2009 podél silnic II. a III. třídy ve správě krajů vykáceno celkem 10 474 stromů, vysazeno však bylo jen 5 864.

Přejít na stránku ankety

Ekocentrum Zelený dům také hostilo na podzim výstavu Arniky Zachraňme stromy. Další výstava s názvem Chraňme aleje zde proběhne v měsíci dubnu právě jako doprovod k anketě. Výstava bude ke shlédnutí od 28. března  do 5. dubna v Domě dětí a mládeže Chrudim, Palackého 418 a poté od 6. do 19. dubba v Centru sociální pomoci Chrudim, Soukenická 158.

Ve středu 13.dubna od 10 hodin se koná přednáška na téma zeleň a stromořadí. Příspěvky přednesou Ing. Jakub Esterka z Arniky a Ing. František Weisbauer ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje. V Centru sociálních služeb na Soukenické ulici v Chrudimi proběhne ve 14:30 vernisáž výstavy Chraňme aleje spojená s výkladem Jakuba Esterky.

O dalších aktuálních akcích Ekocentra Zelený dům Chrudim

Více informací k anketě na stránce http://www.zelenydum.estranky.cz/stromoradi-pardubickeho-kraje.html

Stránky Arniky věnované alejím: http://arnika.org/aleje

  • Arnika: Centrum pro podporu občanů

Banner-stika

Sledujte nás: