Hledání ekologické demokracie na mezinárodní konferenci v Černé Hoře

20.9.2017 - BUDVA, ČERNÁ HORA
Arnika spolu s dalšími nevládními organizacemi z celého světa se 11. - 15. září zúčastnila 6. zasedání smluvních stran Aarhuské úmluvy a 3. MOP protokolu o PRTR v Černé hoře. Při zahájení konference jsme přivítali delegáty happeningem "Zastavte perzekuci aktivistů!", který připomínal pronásledování ekologických aktivistů. Přestože má Aarhuská úmluva zaručit účast veřejnosti v rozhodování a svobodný přístup k informacím, v mnoha zemích se to neděje. Mnohdy jsou naopak aktivisté za své názory pronásledováni, je jim vyhrožováno, jsou fyzicky napadáni nebo dokonce zavražděni, a to zdaleka nejen ze strany vládních aparátů. Foto: Majda Slámová

Banner-stika

Sledujte nás: