O "horním dolním" Labi

Mluvíme-li v Čechách o dolním Labi, máme na mysli úsek řeky od Střekova u Ústí nad Labem po státní hranici. Z hlediska celé řeky se ovšem jedná o poslední úsek horního toku řeky, takže v německých pramenech byste pod názvem dolní Labe našli pravděpodobně něco úplně jiného.

Tato část Labe je něčím velmi pozoruhodným. Řeka zde totiž opravdu proudí, její sklon je dvojnásobný oproti navazujícímu úseku v Německu a její tok zde není spoután žádnými příčnými vodohospodářskými objekty. Přirozenému stavu blízká dynamika řeky a sezónní kolísání hladiny vytváří unikátní přírodní stanoviště pro rostliny a živočichy. Také výrazně se zlepšující kvalita vody přispívá k tomu, že se sem v posledních letech vrací mnoho původních druhů - za mnohé jmenujme alespoň bobra evropského nebo lososa velkého.

Na Labi pod Střekovem se jedná o zvláštní a neopakovatelný charakter 40 km dlouhého úseku řeky, který nemá v ČR obdoby. Také spojení mezi mořem a tímto jedinečným biokoridorem, narušeným teprve Střekovským zdymadlem, skýtá možnost, že na naše území pronikají až do současnosti původní druhy ryb a některé další vodní organismy (více zde).

Labe je také tradiční dopravní cestou. Lodní doprava zde však zažívá těžké časy, ke kterým přispěly i výkyvy počasí v posledních letech, kdy po řadu dní v roce byla hladina v tomto úseku příliš nízká a dopravci tak utrpěli velké ztráty. Z jejich řad proto sílí hlasy volající po technickém řešení situace - stavbě vodních děl na Labi. Ta by ovšem charakter řeky zcela změnila a připodobnila tento úsek k už zregulovaným úsekům řeky nad Střekovem. Po zabránění výstavbě dvou jezů (Malé Březno a Prostřední Žleb) je nyní prosazován záměr postavit jeden jez u Prostředního Žlebu nedaleko Děčína (s oficiálním názvem Plavební stupeň Děčín) Ten však bude mít pro přírodní prostředí stejně zničující důsledky a problematiku splavnosti Labe nevyřeší (více zde).

Stále častěji se objevují i zřetelné signály, že zastánci vodních děl hodlají nakonec prosadit jezy oba, což logicky souvisí s tím, že nejkritičtější úsek českého Labe mezi Ústím nad Labem a Děčínem zůstane i po případné výstavbě jezu u Děčína z jejich hlediska neřešen.

Arnika v zahraničí