Lidé v Arnice

I. vlna celoměstsky významných změn

Kde hledat informace

Návrh zadání změn na webu magistrátu

Usnesení zastupitelstva o pořízení návrhu zadání změn

Posuzování vlivů na životní prostředí - druhá část

pdf Připomínky Arniky k návhru zadání I. vlny CVZ (250.16 Kb)

Celkový plošný rozsah: 1 176 hektarů (2,37 % rozlohy Prahy - tedy plocha velká jako 186 Strahovských stadionů). Vlna změn zahrnuje 38 záměrů - z nich je 23 problematických vzhledem k dopadu na životní prostředí nebo k záboru ploch zeleně (negativní záměry zaujímají rozsah 615 hektarů).

Současný stav

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo pro část záměrů dne 18. 9. 2008 zadání návrhu změn. To znamená, že na schválených změnách začal pracovat Útvar rozvoje města.

Poslední termín pro podání připomínek veřejnosti: 28. ledna 2009.

Dne 13. října 2009 rozhodla Rada Hlavního města Prahy o vyřazení celkem 12 záměrů z balíku I. vlny změn - vyřazena byla změna využití ploch Masarykova a Žižkovského nádraží, nádraží Praha-Bubny a Smíchovského náraží, a 8 dalších projektů.

Co bude následovat

Dne 22. října 2009 hlasovalo o dalším zpracování balíku I. vlny celoměstsky významných změn Zastupitelstvo Hlavního města Prahy a většinou hlasů schválilo další přípravy změn. Po dopracování návrhu zadání bude zastupitelstvo o změnách hlasovat ještě jednou.

Napište zastupitelům přímo z našeho webu, aby zastavili projednávání změn, které mohou Prahu přeměnit v největší staveniště Evropy!

Rozdělení návrhů na změnu územního plánu podle jejich typu:
Vznik nových částí Prahy:

3   městské čtvrti místo nádraží (Žižkov, Smíchov, Bubny)

4   čtvrti na okraji (Dubeč-Měcholupy-Štěrboholy, Štěrboholy, Záběhlice)

4   centra městských částí (Modřany, Hagibor, Strašnice, Kbely, Roztyly, Pankrác)

6   obytná zástavba (Sedlec, Sobín, Kolovraty-Uhříněves, Vokovice)

Stavební projekty:

2   stanoviště hasičů

1   rozšíření radnice ve Vršovicích

1   výstavba nové budovy Muzea hl. m. Prahy

Infrastruktura:

4   silnice

2   železniční tratě

2   mimoúrovňové dálniční křižovatky Pražského okruhu

2   přestupní uzly veřejné dopravy

2   prodloužení kanalizace

1   změna trasy metra D

1   páteřní cyklotrasa Náměstí Míru – Botič

Rekreační plochy:

1   park ve Strašnicích

1   rekreační zóna Radotínská jezera

Koncepce:

1   metodika výškové regulace zástavby v Praze

Počty navrhovaných změn v jednotlivých městských částech

Praha 10

11

Praha 3

1

Praha 11

11

Praha 4

1

Praha 6

5

Praha 9

1

Praha 8

3

Praha 16

1

Dubeč

3

Běchovice

1

Praha 5

2

Dolní Chabry

1

Praha 7

2

Dolní Počernice

1

Praha 12

2

Kolovraty

1

Praha 14

2

Křeslice

1

Praha 15 2 Satalice 1
Praha 19 2 Štěrboholy 1
Dolní Měcholupy

2

Suchdol 1

Praha 22

2 Zličín 1

Praha 1

1

 

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu