Lidé v Arnice

II. vlna celoměstsky významných změn

Kde hledat informace

Návrh zadání změn na webu magistrátu

Usnesení zastupitelstva o pořízení návrhu zadání změn

pdf Připomínky Arniky ke II. vlně celoměstsky významných změn (189.46 Kb)

Celkový rozsah změn: 273 hektarů (0,55 % rozlohy Prahy - tedy plocha velká jako 43 Strahovských stadionů). Vlna změn zahrnuje 21 záměrů - z nich je 9 problematických vzhledem k záboru ploch zeleně nebo k dalším dopadům na životní prostředí (negativní záměry zaujímají 179 hektarů).

Současný stav

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo dne 26. 3. 2009 pro záměry takzvané druhé vlny celoměstsky významných změn územního plánu návrh zadání změn. K tomu mohli podat připomínky občané a městské části. Dne 10. 11. 2009 jednala o změnách Rada hl. m. Prahy a změny rozdělila do různých kategorií. Dne 26. 11. 2009 schválilo zadání změn pražské zastupitelstvo.

Co bude následovat

Po zpracování připomínek veřejnosti a městských částí magistrátem bude návrh opět zveřejněn a veřejnost k němu bude opět moci podat připomínky. Termíny dalších etap schvalování změn zatím nebyly zveřejněny.

Napište zastupitelům přímo z našeho webu, aby zastavili projednávání změn, které mohou Prahu přeměnit v největší staveniště Evropy!

 

Rozdělení návrhů na změnu územního plánu podle jejich typu:

Vznik nových čtvrtí Prahy

2   nové čtvrti (Trojmezí, Újezd)

Bytová výstavba

1   výstavba obytného domu s parkovištěm (Praha 11)

2   obytná výstavba (Pitkovice, Modřany)

Dopravní stavby

1   paralelní letová dráha letiště Ruzyně

2   mimoúrovňové křižovatky (Ruzyně, Řevnická)

1   upřesnění trasy metra D 1 zjednodušení křižovatky Bělocerkevská

1   optimalizace železničního spojení v centru

  

Administrativní a další výstavba

1   smíšená výstavba a služby (Lysolaje)

1   revitalizace Nuselského pivovaru

1   zrušení plochy škol, administrativa (Stodůlky)

1   rodinné domy a administrativa (Čakovice)

Odpadové hospodářství

1   rozšíření skládky Ďáblice

1   zachování sběrného dvora Puchmajerova

Životní prostředí

1   revitalizace Kopaninského potoka

1   oddělení obytné zóny a přeložka silnice (Horní Měcholupy)

1   doplnění části nadregionálního biokoridoru (Praha 5)

1   zalesnění pozemků v Běchovicích

1   založení parkové plochy v Kyjích.

Počty navrhovaných změn v jednotlivých městských částech 

 Praha 4

 3 

 Praha 2

 1

 Praha 5

 3 

 Praha 12

 1

 Praha 6

 3

 Běchovice

 1

 Praha 15

 3

 Březiněves

 1

 Praha 10

 2

 Čakovice

 1

 Praha 11

 2

 Ďáblice

 1

 Praha 13

 2

 Kunratice

 1

 Praha 14

 2

 Libuš

 1

 Praha 22

 2

 Újezd

 1 

 Přední Kopanina

 2  

 

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu