Přes 1 000 Pražanů žádá zastupitele o zapojení veřejnosti do příprav Metropolitního plánu