Právo na informace

Vyhánějí Vás z úřadu? Tváří se úředníci, že střeží obchodní tajemství? Tvrdí Vám, že nemůžete do všeho strkat nos? Podle zákona máte právo na informace.

Občané mají právo na pravdivé a úplné informace a úřady jsou povinny nám je poskytovat. To je základním sdělením mezinárodní Aarhuské úmluvy, kterou do svého právního řádu přijaly Česká republika i Evropská unie. Ačkoliv to vypadá jednoduše, v praxi není získávání informací vždy úplně snadné. Problémy způsobují neochotní úředníci, kteří neznají zákony a dotazy je obtěžují, nebo dokonce mají důvod něco skrývat. Každý z nás to jistě už někdy zažil na vlastní kůži. Mnohý člověk se nechá odbýt, protože neví, jak proti neochotě na úřadech bojovat. Informace ale můžeme vymáhat.