Informace pro tisk - kampaň ARNIKY "Zdravotnictví bez PVC"

22.3.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
Bude v České republice “Zdravotnictví bez PVC”? Sdružení ARNIKA si je vědomo možných zdravotních důsledků používání výrobků z PVC (měkčených ftaláty DEHP) a jeho vlivů na životní prostředí, které by rozhodně neměly být podceňovány. Proto se v kampani “Zdravotnictví bez PVC” snažíme přesvědčit konkrétní nemocnice, aby změnily svůj sortiment používaných výrobků a vyřadily z nich ty z PVC. Tím sníží potenciální ohrožení zdraví pacientů během pobytu v nemocnicích i mimo ni, neboť PVC má negativní vlivy nejen při své výrobě a používání, ale i během likvidace odpadů spalováním či skládkováním. Jednáme také s výrobci a distributory zdravotnických výrobků o upřednostňování alternativních výrobků bez PVC.
Proč ne PVC ? Plasty z PVC (polyvinylchlorid) jsou sami o sobě problematickou látkou - jak pro zdraví člověka, tak pro životní prostředí. Během výroby, spotřeby i likvidace PVC vznikají nebezpečné toxické látky, jako např. dioxiny. Kromě chloru se PVC skládá z mnoha přísad, které zajišťují jeho průhlednost a pružnost - mnohé z nich jsou mimořádně jedovaté a známé jako příčiny závažných poškození lidského zdraví i prostředí. Patří mezi ně těžké kovy, např. kadmium, olovo, a jiné sloučeniny. Nejobvyklejší přísadou jsou změkčovadla obecně označovaná jako ftaláty - z nich se nejčastěji používá di-2-ethylhexylftalát (DEHP). US EPA a Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařazují DEHP do skupiny možných až pravděpodobných lidských karcinogenů. DEHP má také mírně estrogenní účinky. Protože se ftalát DEHP neváže s plasty, může se z výrobků z PVC uvolňovat. Většina populace je vystavena DEHP prostřednictvím ovzduší, vody a potravin, protože DEHP se uvolňuje jak z výrobků, tak díky emisím z průmyslu. Lidé jsou tedy této látce vystaveni již před narozením, kdy DEHP prochází placentou a v matčině děloze působí na plod. Zdravotní rizika spojená s DEHP (změkčovadlem v PVC výrobcích) DEHP působí jako jedovatá látka na reprodukční funkce a na vývoj organismu jako takový. Studie na zvířatech prokázaly, že DEHP je zvláště škodlivý pro vývoj plodu. Vlivy na rozmnožovací systém zahrnují u mužských jedinců změny na varlatech, omezenou plodnost, změny v produkci spermatu, u žen poruchy funkce vaječníků a zvýšenou produkci hormonů. S působením DEHP souvisí také obtíže dýchacího ústrojí a změny funkce ledvin a jater. Působení látky na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče je na úrovni nebo přesahuje hodnoty, které mohou mít podle studií na zvířatech zdravotní následky. Nejvíce jsou ohroženy děti (které přijímají největší koncentrace vzhledem ke své tělesné váze), těhotné ženy (a jejich zatím nenarozené děti) a starší lidé (u nichž je nebezpečí zvýšeno nakumulovanými toxickými látkami za celý život). Co je alternativou: výrobky bez obsahu PVC pro novorozenecké jednotky intenzivní péče Alternativou je takovéto výrobky (obsahující PVC měkčené ftaláty DEHP) vůbec nepoužívat, jiná ochrana před nimi neexistuje. Naštěstí i český trh nabízí výrobky neobsahující PVC. Některé firmy je ve své nabídce začínají i upřednostňovat.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu