Právo na informace

 

1/ Na této stránce naleznete vzory

podání, která můžete využít při získávání informací o činnosti veřejné správy na základě tzv. žádosti o informace. Dokumenty je před použitím nezbytné dle okolností doplnit či upravit.

2/ V dalších sloupcích najdete zákony, jejich úřední výklady a soudní judikáty

Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího správního soudu (NSS), související s poskytováním informací a právem veřejnosti na ně. Sbírku zákonů ČR s aktuálním zněním předpisů pro daný den najdete na Portálu veřejné správy.

vzory úředních podání zákony a vyhlášky výklady a judikáty
Právo na informace o životním prostředí
Obecné právo na informace


Poslední aktualizace vzorových dokumentů a textů zákonů: 6. ledna 2011.