en ru

Integrovaná prevence znečištění v dalších publikacích

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., Ing. Jan Slavík a kol., Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2007