Integrované povolení pro Spolchemii nabylo právní moci

12.2.2010 - ÚSTÍ NAD LABEM | Novinky
Spolchemie
Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterým se posunulo konečné datum používání rtuti při výrobě chloru v ústecké Spolchemii, nabylo právní moci.
Proti rozhodnutí vydanému již v druhé polovině ledna se neodvolala ani chemička, ani žádný další z účastníků řízení o změně integrovaného povolení na výrobu louhů, chloru a kyseliny chlorovodíkové. Spolchemie původně usilovala o odklad vyloučení rtuti z výroby o tři roky. Proti byly Arnika a Česká inspekce životního prostředí.

 „Krajský úřad nakonec na jednání, které proběhlo začátkem ledna, navrhl jako kompromis oddálení termínu náhrady amalgámové elektrolýzy membránovou technologií o jeden rok. Rtuť představuje při výrobě chloru v našich dvou chlorových chemičkách, Spolaně a Spolchemii vážný problém pro životní prostředí. V důsledku jejího dlouhodobého používání v obou provozech je rtuť přítomna v životním prostředív okolí obou provozů ve zvýšených koncentracích,“ konstatoval vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Více informací k tomuto tématu najdete v tiskové zprávě Arniky ze 6. ledna 2010.

Banner-stika

Sledujte nás: