Proč se nespokojit s kouřícími komíny?

Když jedete Českou republikou vlakem či autobusem, vykoukne na vás často v průmyslových částech země továrna, kterou byste hned na první pohled naložili na káru a odvezli do šrotu. Přesto v ní stále kouří komíny, pracují lidé, a dokonce i v jejím okolí lidé žijí. Management továren obyvatele v okolí ujišťuje, že provoz je bezpečný. Při „náhodných“ únicích toxických látek do prostředí slýcháme okřídlenou větu, že látky sice unikly, ale nedošlo k poškození životního prostředí ani lidského zdraví. Přitom často nikdo ani koncentrace uniklých chemikálií neměří.

Možná si řeknete, jak je možné, že nás s tímhle šrotem pustili do Evropské unie a proč takové fabriky nevadí bruselským úředníkům. Do Evropy nás s tím skutečně pustili, ale za podmínky, že šrot brzy vyměníme za nové technologie anebo přinejmenším vylepšíme na únosnou úroveň. Mají tomu napomoci zákony kopírující direktivy Evropské unie. Zákony však nestačí. Musí existovat také přání situaci zlepšit u obyvatel a vůle u těch, kdo rozhodují – politiků a úředníků.

Při kontrole továrenských provozů a vyvíjení tlaku na změnu neúnosných praktik průmyslu hrají nenahraditelnou roli veřejnost a občanská sdružení. Zákon jim dává možnosti, jak průmyslové i zemědělské podniky skutečně nutit k lepšímu chování. Integrovaná prevence znečištění je v tomto směru klíčovým povolovacím procesem, jakkoliv jde o složitou technickou proceduru.

Ani čtyři roky po vstupu České republiky do EU se nepodařilo zavřít či modernizovat všechny podniky zamořující vodu, vzduch a půdu. Obyvatelé řady měst i celých regionů trpí zhoršeným životním prostředím a za zisky podniků platí svým zdravím. Zatímco rádi a často srovnáváme ekonomickou sílu naší země s vyspělými státy EU, srovnání týkající se čistoty prostředí a kvality života tak častá nejsou. Dokud si nezvykneme na to, že továrny otravující životní prostředí nejsou nevyhnutelné ani normální, stále budeme žít tak trochu více na východě než v centru Evropy.

Jindřich Petrlík,

vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika

Banner-stika

Sledujte nás: