IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění


1/ Na této stránce naleznete vzory
úředních podání, která můžete využít v rámci procesu integrovaného povolování záměrů s významným vlivem na životní prostředí. Tento proces je vedle integrovaného registru základem integrované prevence a omezování znečištění životního prostředí - angl. zkratka IPPC. Dokumenty je před použitím nezbytné doplnit podle okolností konkrétního případu.

2/ V dalších sloupcích najdete zákony, jejich úřední výklady a soudní judikáty
v aktuálním znění, související s integrovaným povolováním a integrovaným registrem znečišťování. Sbírku zákonů ČR s aktuálním zněním předpisů pro daný den najdete na Portálu veřejné správy.

vzory úředních podání zákony a vyhlášky výklady a judikáty
Integrované povolování
Integrovaný registr znečišťování

Poslední aktualizace vzorových dokumentů a textů zákonů: 6. ledna 2011.