Články

IRZ pomohlo

Příklady podniků, kterým IRZ pomohlo:

  • Ivax Pharmaceuticals (Opava) snížil emise potenciálně rakovinotvorných látek ze 173.773 kg v roce 2004 na 2.400 kg v roce 2008.
  • Emise rakovinotvorného formaldehydu výrazně snížil podnik Knauf Insulation z  Krupky. Ve svém provozu v roce 2009 nahradil používání fenolformaldehydové pryskyřice za pojivo na přírodní bázi, jehož hlavní součástí je škrob, takže v roce 2010 by měly také klesnout na 0 kg.
  • V Jihlavě podnik Kronospan OSB vyměnil pojivo pro výrobu stavebních desek za bezformaldehydové a měl by tedy do ovzduší vypouštět jen formaldehyd, který se uvolňuje při sušení dřevních třísek. Jak výrobce uvedl, díky této změně se zvýšil zájem o jeho výrobky.
  • Výrobce izolací Rockwool a.s. snížil emise formaldehydu přibližně na 3 % původních emisí. Podle vyjádření firmy Rockwool a.s. – závod Bohumín došlo k razantnímu snížení emisí formaldehydu díky zavedení technologie umožňující větší a přesnější dávkování amoniaku, který váže volný formaldehyd. Firma také nahradila glukózovým sirupem cca 15 % pojidel používaných při výrobě.
toxické látky

Banner-stika

Sledujte nás: